Masterclass 'Huur of erfpacht' (AKD)

Nagenoeg alle terreinen in het Rotterdamse havengebied worden door de het Havenbedrijf uitgegeven in erfpacht of huur en de erfpachtcanon of de huurprijzen worden op overeengekomen tijdstippen aangepast. Huurcontracten en erfpachtrechten hebben lange looptijden. De impact van de inhoud van een huurcontract of een erfpacht recht werkt lang door in uw bedrijfsvoering. Wat zijn de verschillen tussen huur en erfpacht? Wat zijn de voor- en nadelen van huur ten opzichte van erfpacht?

Paul Nellisse en Marsja Hoogvorst van Colliers en Floris van Westrhenen van AKD zullen onder andere ingaan op financierbaarheid en op de fiscale gevolgen van de keuze voor huur dan wel erfpacht.

Tijdens de Masterclass voor de leden van Deltalinqs zal ook worden ingegaan op waarderings- en taxatievraagstukken. Hoe stel je vast wat een redelijke marktprijs is? Hoe moet een huurder of erfpachter van het Havenbedrijf zich op prijsonderhandelingen voorbereiden?

Datum en tijdstip:
2018-04-19T16:00:00 2018-04-19T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2018-01-01T08:00:00 2018-04-17T17:00:00