Masterclass Handhaving en toezicht in de schijnwerpers

Masterclass Handhaving en toezicht in de schijnwerpers

Op 11 april 2019 hebben de advocaten Remko Wijling, Robert Crince le Roy en Frank van Ardenne van buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten de drukbezochte ‘Masterclass Handhaving en toezicht in de schijnwerpers‘ verzorgd.

Antwoord werd gegeven op de vragen: Wanneer is een bedrijf niet meer verplicht om mee te werken aan een verzoek van de toezichthouder om mededelingen te doen of om informatie en stukken te verstrekken? Hoe bereidt een bedrijf zich op zo’n (onverwacht) bezoek voor? Kan in die fase gebruik van het zwijgrecht worden gemaakt en kan een advocaat daarin een rol spelen?

Duidelijk werd hoezeer bedrijven die actief zijn in het haven industrieel complex geconfronteerd kunnen worden met situaties waar toezicht en handhaving door toezichthouders overgaan in opsporing en vervolging (sfeerovergang). Het veelkoppig monster van de (verbrede reikwijdte van de) wet Bibob is besproken en leverde bij veel bedrijven vragen en ook zorgen op. Ook werd de trend herkend, dat met name BRZO-bedrijven zich steeds beter moet wapenen tegen een overheid die ‘naming and shaming’ steeds hoger in het vaandel heeft staan, met alle gevolgen voor de reputatie van dien.

Al met al een geslaagde masterclass die zowel voor als tijdens de borrel interessante discussies opleverde.

van Ardenne & Crince le Roy Advocaten opereert dagelijks op het snijvlak tussen het bestuursrecht, het strafrecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht.