Lidmaatschappen

Wilt u met uw bedrijf of organisatie lid worden van Deltalinqs? Dat kan als u behoort tot één van de vier volgende categorieën:

Leden-ondernemingen

Leden-ondernemingen zijn bedrijven actief in haven, industrie, vervoer en aanverwante sectoren. Hun bedrijfsactiviteiten voeren zij geheel of gedeeltelijk uit in Mainport Rotterdam.

Leden-verenigingen

Leden-verenigingen zijn organisaties die de gemeenschappelijke belangen van leden-ondernemingen in specifieke sectoren behartigen.

Geassocieerde leden

Geassocieerde leden zijn evenals leden-ondernemingen actief in haven, industrie, vervoer en aanverwante sectoren. Hun bedrijfsactiviteiten vinden echter plaats buiten Mainport Rotterdam.

Buitengewone leden

Buitengewone leden zijn organisaties die indirect zijn betrokken bij de haven en industrie in en om de mainport Rotterdam. Hierbij valt te denken aan zakelijke dienstverleners zoals adviesbureaus, advocatenkantoren, personeel & organisatie en mogelijk financiële dienstverleners.

Veertien verschillende sectoren

De leden-ondernemingen en leden-verenigingen delen wij onder in veertien 14 kernsectoren:

 1. cargadoors
 2. chemie
 3. containeroverslag
 4. contracting
 5. droge bulk
 6. energie
 7. expediteurs
 8. havenservicebedrijven 
 9. natte bulk
 10. olieraffinage
 11. renewables
 12. stuwadoors
 13. utility
 14. vervoer en aanverwante diensten
Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Conform de statuten, artikel 6.2, eindigt het lidmaatschap op het einde van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.

Meer informatie

Meer informatie over het lidmaatschap van Deltalinqs leest u hier. Direct lid worden? Stuur dan een gemotiveerd verzoek (voorzien van bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer en website) naar deltalinqs@deltalinqs.nl.