Impact Brexit

Impact Brexit

Flexibele regelgeving en vergunningverlening zijn twee aandachtspunten waar het huidig kabinet een serieuze rol in kan spelen.

Deltalinqs heeft, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, StenaLine, DFDS, P&O en RST/Uniport, staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat gevraagd de impact van de Brexit voor onze leden zo beperkt mogelijk te houden.

Beleidsadviseur infrastructuur & bereikbaarheid Jasper Nagtegaal: "De negatieve gevolgen van de Brexit-onderhandelingen mogen zo min mogelijk impact hebben op de bedrijfsvoering van onze leden. Deltalinqs zet zich in voor behoud van een sterke interne markt en internationale vrijhandel met het Verenigd Koninkrijk. Een toename van administratieve lasten, complexe procedures en een ongelijk speelveld moet worden voorkomen. Inmiddels zijn we zelf al heel veel informatie aan het verzamelen en worden diverse scenario’s ontwikkeld samen met de Douane en NVWA. We houden onze leden hiervan goed op de hoogte in onze reguliere overleggen."

De Staatssecretaris heeft aangegeven de signalen van de Rotterdamse haven zeer serieus te nemen en vraagt partijen vooral signalen te blijven afgeven.

De standpunten van Deltalinqs en een overzicht van onze concrete inzet is samengevat in de factsheet Brexit.