Het Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam

Het Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam

Politieke keuzes spelen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat een grote rol. Welke partijen behartigen – na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 – de belangen van de ondernemers in het Rotterdamse haven- en industriegebied?

Hoe gaan ze dat aanpakken? De antwoorden op deze vragen – en meer - komen aan bod op Hét Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam, georganiseerd door VNO-NCW Regio Rotterdam, Deltalinqs en evofenedex op 12 maart aanstaande in Conferentiecentrum Engels in Rotterdam.

Lijsttrekkers van alle Rotterdamse partijen worden tijdens dit debat gevraagd hun standpunten toe te lichten, waarbij de economische belangen voor de stad en haven speciaal de aandacht hebben. Thema’s als bereikbaarheid, energietransitie, de vergaande digitalisering, lokale lasten en goede scholing van werknemers zijn enkele voorbeelden daarvan. Deltalinqs geeft in de factsheet Gemeenteraadsverkiezingen 2018 een uitgebreide toelichting op de thema’s.

Natuurlijk krijgen de aanwezige leden van de drie eerder genoemde organisaties volop de gelegenheid zelf vragen te stellen. Heeft u input voor het debat of een specifieke vraag aan één of meerdere lijsstrekkers? Mail naar rotterdam@vno-ncwwest.nl.