Geactualiseerde factsheet Kolen

Geactualiseerde factsheet Kolen

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen, wordt vol ingezet op de energietransitie; de energiemix zal gaan veranderen en het aandeel van fossiele brandstoffen zal de komende jaren gaan afnemen.

Wat betekent dit voor Rotterdam, de grootste kolenoverslaghaven van Europa en de ondernemingen die deze overslag uitvoeren, alsmede voor de twee moderne kolencentrales op de Maasvlakte?

Deltalinqs heeft haar standpunt uiteengezet in de geactualiseerde factsheet Kolen.