Agenda

FERM Port Cyber Café

‘Is onze haven voldoende voorbereid op digitale ontwrichting?'

Op donderdag 2 juli 2020 komen we digitaal samen voor een nieuwe editie van het Port Cyber Café. Dit keer dus niet fysiek maar via het scherm. Aansluitend vindt het Webinar “Het nieuwe normaal vereist digitale hygiëne” plaats.

Het FERM Port Cyber Café staat deze keer in het teken van digitale ontwrichting. Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en sociale wereld hangen verstoringen van operationele processen steeds vaker samen met ernstige verstoring of uitval van digitale processen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid noemt dit type ontwrichting ‘digitale maatschappelijke ontwrichting’, of kortweg ‘digitale ontwrichting’. Een half jaar na het verschijnen van het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ kijken we vanuit enkele voor de haven belangrijke (vitale) sectoren of we er nu wel klaar voor zijn.

Paneldiscussie
Als gasten hebben wij naast een deskundige van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ook enkele experts uit voor ons relevante sectoren, zoals Stedin (hoogspanningsnet), Rijkswaterstaat (infrastructuur) en Evides (drink- en industriewater) uitgenodigd. Onze vaste moderator Chris van ’t Hof gaat met hen in gesprek. In eerste instantie is dat een interview met de vertegenwoordiger van de WRR over het betreffende rapport, gevolgd door een groepsdiscussie waar onze andere gasten ook voor aanschuiven. Het doel is om er een interactieve sessie van te maken, dus met alle gelegenheid voor het stellen van vragen via de chat.

Programma
Start 15.00 en einde 16.00 uur met de mogelijkheid om aansluitend het Webinar “Het nieuwe normaal vereist digitale hygiëne” te bezoeken die wordt georganiseerd door Gemeente Rotterdam en plaatsvindt via WebinarGeek. Deelname is kosteloos, maar je dient je wel apart aan te melden. 

Aanmelden Port Cyber Café en Webinar Cyber Security
We hopen je op donderdag 2 juli van harte welkom te heten. Leden en genodigden kunnen zich aanmelden per e-mail via ons Port Cyber-adres: aanmelden@ferm-rotterdam.nl.

Je wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het aansluitende evenement voor Rotterdamse ondernemers, dat geheel in het teken staat van ransomware en phishing. Tijdens het event krijg je praktische handvatten om de digitale veiligheid van jouw organisatie te vergroten. Aan het eind van de webinar krijgt je een gratis e-book cybersecurity mee en een handelingsperspectief op dit thema. Aanmelden graag via deze link.

Datum en tijdstip:
2020-07-02T15:00:00 2020-07-02T16:00:00
Locatie:
ONLINE
Adres:


Aanmeldperiode:
2020-01-01T08:30:00 2020-07-01T17:00:00