Events

De kracht van het netwerk is voor Deltalinqs leden van groot belang en dat komt ook tot uitdrukking tijdens de informele bijeenkomsten. Grote en kleine bedrijven, vanuit de industrie, transport en logistiek, met een eigen identiteit en gemeenschappelijk belang vanuit Mainport Rotterdam nemen deel.

Ligt de nadruk binnen Leren & Inspireren op het delen van kennis, bij de events gaat het vooral om de ontmoeting. Elk event heeft naast de ontmoeting altijd een inspirerend karakter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het unieke Deltalinqs Jaardiner. In 2018 wordt daarnaast een aantal nieuwe events ontwikkeld. Een actueel aanbod is zichtbaar in de agenda.