De kansen van groene chemie

De kansen van groene chemie

Biobased chemie uit suikers en houtstof heeft de toekomst in de Rotterdamse haven en industrie. Dat is één van de conclusies van het webinar Groene chemie, die Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en Lux Research op 26 januari in samenwerking met circular biobased delta, InnovationQuarter organiseerde.

Tijdens het webinar nam Stijn Effting de aanwezigen mee in de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam om bedrijven te helpen bij de uitdagende en zeer belangrijke grondstoffentransitie. Arnold Bos van Lux Research maakten vervolgens aan de hand van de Port Scan inzichtelijk welke chemicaliën nu in de haven geproduceerd worden en waar realistische kansen liggen voor hernieuwbare alternatieven. Bijvoorbeeld voor methanol uit afval, bio-methanol uit glycerine, epichloorhydrine uit glycerol, synthesegas uit afval of polyamide uit plantaardige olie.

Suikers en houtstof
De Nederlandse overheid beschouwt biomassa als grondstof voor chemicaliën als zeer wenselijk. Hanna Lucas van InnovationQuarter legde uit dat er wat dat betreft grote kansen liggen voor grootschalige biochemie met moleculen uit suikers (C5/C6) en houtstof (lignine). Zij wees erop, dat de Rotterdams industrie zou moeten toewerken naar een synergetisch bioraffinagecluster. Zo kunnen alle fracties van biomassa benut worden om verschillende chemische bouwstenen te produceren. Om de juiste hernieuwbare alternatieven aan te trekken voor het Haven Industrieel Complex is het belangrijk dat er gesprekken plaatsvinden met de bestaande industrie.

Verkenners
De ontwikkelingen gaan snel benadrukte Lucas. Drie bedrijven – Biondoil, Vertoro en Relement – verkennen momenteel bijvoorbeeld of ze zich de komende jaren in de Rotterdamse haven zullen vestigen. Biondoil wil uit tweede generatie biomassa en houtpallets producten gaan maken zoals bio-ethanol, lignine, biogene CO2, furfural (een grondstof voor bio-aromaat), azijnzuur en biogas. Vertoro wil uit biomassa lignine, ethanol/methanol biobased brandstoffen en krakervoeding produceren. En Relement beoogt uit biomassa residuen diverse biobased aromaten te produceren.

Bij het webinar Groene Chemie waren bijna veertig geïnteresseerde deelnemers aanwezig uit de Rotterdamse haven en industrie. Vanwege de grote interesse en enthousiaste reacties krijgt het webinar zeker een vervolg.