Duurzaam varen in de haven

Duurzaam varen in de haven

Hoe gaan we onze schepen verduurzamen in de komende jaren? Die vraag stond centraal op een bijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program voor de varende dienstverleners op 16 november. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk en dat maakt het juist ingewikkeld. Niettemin waren alle deelnemers enthousiast en willen zij de handen ineenslaan om op koers te raken voor duurzaam varen.

"Het was een heel positieve bijeenkomst", zegt projectleider Elvie Kromwijk. "Er waren veel verschillende partijen aanwezig: de Watertaxi, slepers, roeiers, loodsen, dienstverleners zoals FleetCleaner en Bonn & Mees, maar ook de patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf en de politie. Tijdens de bijeenkomst luisterden de deelnemers eerst naar een presentatie van Daan van der Have van de Watertaxi en Maarten Fonteijn van Enviu. Zij deelden de positieve ervaringen van de Watertaxi met biobrandstoffen en elektrisch varen. En vertelden over de waterstofpilot van de Watertaxi en de ontwikkelingen rond het waterstoftankstation Green Energy Refueling Station (GERS)."

Krachten bundelen in de energietransitie
"Vervolgens zijn we als groep met elkaar in gesprek gegaan. Uit dit gesprek bleek dat de deelnemers de energietransitie heel serieus nemen en er allemaal op hun eigen manier mee bezig zijn. Het was prettig om ervaringen uit te wisselen en de partijen willen graag krachten bundelen en dit verder samen aanpakken. Daarbij zijn er natuurlijk nog wel wat hindernissen te nemen. Zo is nog niet duidelijk of je nu in moet zetten op elektrisch varen of varen op waterstof, om maar een van de besproken onderwerpen te noemen. Toch moet je dit bijtijds weten, wil je het doel van emissievrij varen in 2050 halen. De deelnemers spraken af hun kennis op dit gebied te blijven delen, zodat je niet zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden."

Elektrisch laden
"Bovendien," vervolgt Elvie, "is het voor sommige partijen momenteel lastig om grote investeringen te doen in nieuwe vaartuigen. En er moet tijdig de juiste infrastructuur zijn: met één waterstofstation komen we er niet. Ook elektrisch laden zal op veel punten in de haven mogelijk gemaakt moeten worden. Daarnaast vragen de nieuwe technieken om passende wet- en regelgeving. Daarbij kan Deltalinqs, in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, goed helpen."

Vervolgbijeenkomst
Vanaf nu zullen we elk kwartaal bij elkaar komen, het Deltalinqs Climate Program zal dit blijven organiseren. De volgende bijeenkomst is in februari/maart 2022, waarvoor we sprekers uitnodigen om kennis te delen die aansluit bij de onderwerpen die nu naar voren kwamen.

Ben je ook een varende dienstverlener en was je niet bij deze bijeenkomst? Je bent van harte uitgenodigd je aan te sluiten bij de volgende. Meld je hiervoor aan bij kromwijk@deltalinqs.nl.