Agenda

Energy Transition Course

In juli wordt het nieuwe klimaatakkoord in hoofdlijnen gepresenteerd. Duidelijk is nu al dat de CO2-uitstoot drastisch omlaag zal moeten, dat grote gevolgen zal hebben voor de Rotterdamse haven. Het Deltalinqs Energy Forum heeft al ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de Rotterdamse haven vormgegeven. Eén van de doelstellingen is om voor 2050, 80-95% minder CO2-uitstoot te genereren ten opzichte van de emissies gemeten in 1990. Om deze transitie te realiseren zullen de bedrijven die zich bevinden in en rondom het havengebied zich moeten aanpassen naar schone en duurzame processen, technologieën en gedrag: 90% van de energiebehoefte wordt nu nog voorzien door fossiele brandstoffen.

De energietransitie biedt ook kansen
Vaak zijn de ogen gericht op alle problemen en uitdagingen die een dergelijke transitie met zich meebrengt, maar een verandering biedt ook kansen. De productie van schone energie stijgt jaarlijks met 15% en inmiddels investeren beleggers in deze sector meer dan 250 miljard per jaar. Er worden allerlei nieuwe business modellen ontwikkeld voor productietechnieken en bijvoorbeeld het hergebruik van grondstoffen en CO2.

Deltalinqs wil de bedrijven in de Rotterdamse haven in deze energietransitie ondersteunen en trainen in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de uitdagingen waar de haven voor staat het hoofd te bieden. Samen met kennis- en netwerkpartners Climate-KIC, de TU Delft en de New Energy Coalition heeft Deltalinqs een opleiding ontwikkeld gericht op technologen, ingenieurs en technische projectleiders met het doel innovatie te stimuleren op het gebied van energie-efficiency en duurzame technologie. In deze opleiding zal specifiek worden ingegaan op nieuwe business modellen en worden de deelnemers gestimuleerd om zelf met ideeën te komen waarbij ze geholpen worden deze technologieën verder te ontwikkelen.

Opleidingbeschrijving
De opleiding bestaat uit 4 modules van 1 dag (van 13:00 - 21.30 uur), verspreid over de maanden september - november. Een breed aanbod van kennis op het gebied van energietransitie zal worden overgedragen door hoogleraren van de TU Delft en de universiteit Groningen. Daarnaast zullen we cases behandelen van bedrijven uit de haven en zijn er inspiratiesessies met Start-ups die nieuwe technologieën hebben ontwikkeld. Een belangrijk deel van de opleiding bestaat uit workshops waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan om de kennis toe te passen in de praktijk van hun eigen bedrijf. Omdat de groep bestaat uit deelnemers van verschillende bedrijven uit de mainport Rotterdam, is er ruime gelegenheid voor overleg en samenwerking. Uiteindelijk moeten we samen aan de slag om de transitie tot een succes te maken!

Kosten en inschrijven
De kosten voor de opleiding bedragen € 1500 pp voor 4 dagen. Meer informatie vindt u in de flyer of via Martine van Veelen, tel. (06) 24 68 67 41.

Datum en tijdstip:
2018-09-24T09:00:00 2018-09-24T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2018-07-04T09:00:00 2018-08-15T17:00:00
AANMELDEN