Agenda

Pilot workshop: Betere besluiten nemen!

Of het nu gaat over werk of studie, functies, partner(s), strategische koersen, investeringen die we kiezen, het zijn kleine of grote keuzes triviaal of levens veranderend, het bepaalt onze levens en organisaties.

Vaak als we keuzes maken, denken we dat we de goede keuzes maken. Uit onderzoek komt echter naar voren dat we niet altijd zulke goede keuzes maken, zeker als het unieke keuzes zijn waarvan de uitkomst onzeker is, omdat ons brein is “gezet” om “goed-genoeg-keuzes” te maken. Mensen hebben vele biases (vooringenomenheden) en disfunctionele gewoontes die maken dat we niet altijd de beste keuzes maken. Om er een paar te noemen: we lijden aan zelfoverschatting (“Ik weet het beter, ik doe het al wat langer…”), het liefst ontkennen we onzekerheid (“moet lukken…”), zoeken ondersteunend bewijs van onze keuzes (“zie je…”) en keuren tegenbewijs af (“ik zie geen andere mogelijkheden”), over simplificeren (“zo zit het gewoon in elkaar”), trekken te snel conclusies (“A+B dat zei ik je als…”), zoeken geen alternatieven en ga zo maar door.

“Het leven is een som van alle besluiten die we nemen” Albert Camus.

Het is tijd om de manier waarop we besluiten nemen eens onder de loep te nemen en te kijken hoe we slimmer en beter besluiten kunnen nemen. Time for decision quality!

In deze workshop leert u:

  • Hoe u nu beslissingen neemt
  • Welke biases invloed hebben op uw beslissingen
  • Wat biases zijn, hoe je ze herkent bij uzelf en anderen en ze verandert
  • Hoe je dus betere besluiten kunt nemen!

Deze nieuwe workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeaders. FirmLeaders is een nationaal en internationaal werkend bureau dat jarenlange ervaring heeft met het trainen, coachen en adviseren van executive leaders en managers in de industrie, bouw en scheepvaart. Voor meer informatie www.firmleaders.com.

Doelgroep
Deze workshop is speciaal voor leden van management en staf die bepalend zijn voor de besluitvorming in een organisatie. Indien u van mening bent dat u niet diegene bent voor wie deze uitnodiging is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk deze door te sturen naar de juiste persoon binnen uw organisatie. Om een effectieve bijeenkomst te kunnen garanderen wordt het aantal deelnemers gemaximeerd op 20-25 personen.

Kosten
Voor alle Deltalinqsleden bedragen de kosten voor deze workshop € 100,-- per persoon en is exclusief voor personen werkzaam bij leden van Deltalinqs. Tot één week voor aanvang is kosteloos annuleren mogelijk, daarna worden deze kosten gewoon doorberekend. Vervanging door een andere deelnemer uit uw bedrijf is mogelijk. Deltalinqs behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten de training te annuleren.

 

Datum en tijdstip:
2019-03-06T13:00:00 2019-03-06T17:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2018-11-15T09:00:00 2019-03-05T10:00:00