Agenda

Bijeenkomst Vervoersmanagement: Wat nu? (DGMR)

Speciale bijeenkomst voor leden van Deltalinqs over 'Vervoersmanagement: Wat nu?' door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Inhoud bijeenkomst
Vervoersmanagement wordt door het bevoegd gezag omschreven als het op een efficiënte en effectieve wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen, met als doel om de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar 'de inrichting' zo veel mogelijk terug te dringen. Door het Klimaatakkoord wordt dit een steeds belangrijker thema.

De DCMR heeft het thema vervoersmanagement voortvarend opgepakt: van bedrijven wordt via de omgevingsvergunning milieu een Besparingsplan Vervoer vereist. Om tot een dergelijk Besparingsplan te komen heeft de DCMR een Handleiding Vervoersmanagement geschreven. Recent echter, heeft de Raad van State omtrent de zaak van Erasmus MC uitgesproken, dat het verlangen van een Besparingsplan gebaseerd op de handreiking op deze wijze niet mag (zie ook de DGMR-blog: https://dgmr.nl/kennis/nieuws/raad-van-state-over-vervoersmanagement/).

In de bijeenkomst gaan we in op de huidige situatie. Hierbij komen vragen aan de orde als: Waar staan we nu? Wat is er nu nog over van het ‘oude’ vervoersmanagement opgetuigd door de DCMR? Wat betekent de uitspraak voor mijn bedrijf, mijn milieuvergunning en de acties die al zijn ingezet? Wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst betreffende dit onderwerp? Welke invloed heeft de Omgevingswet straks? Maar vooral, hoe kunnen we samen als bedrijven een rol oppakken in het komende proces om het vervoersmanagement vorm te geven?

Tijdens de bijeenkomst gaan we nader in op deze vragen en willen we met de Deltalinqs bedrijven bespreken welke richting we op willen of moeten.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel (1 à 2 personen per bedrijf). Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie over de Masterclass. 
Bij afwezigheid zonder afmelding wordt een rekening gestuurd van € 25,-.
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. (010) 40 20 321.

Datum en tijdstip:
2019-09-04T11:00:00 2019-09-04T13:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode: