Strategisch OmgevingsManagement/Strategic Stakeholder Engagement

Met ingang van 2017 is de training ‘Strategisch Omgevingsmanagement’ één van de trainingen die Deltalinqs aanbiedt aan haar leden, in het basispakket. In het basispakket van Deltalinqs worden trainingen aangeboden die nuttig en leerzaam zijn voor de gehele achterban van Deltalinqs. 

Op woensdag 28 juni 2017 organiseert Deltalinqs de module ‘1-daagse training Strategisch OmgevingsManagement / Strategic Stakeholder Engagement’.

Samen met het Havenbedrijf Rotterdam en WesselinkVanZijst organiseert Deltalinqs voor u deze training met als doel uw inzicht in proactief issue- en stakeholdermanagement te vergroten. 

Deze prijswinnende aanpak is onder andere toegepast om Maasvlakte 2 mogelijk te maken, de A4-Delft Schiedam vlot te trekken en is omarmd door minister Kamp en minister Schulz als het gaat om de implementatie van de energietransitie en de Omgevingswet. Daarnaast zijn er tal van concrete, minder grootschalige voorbeelden rond bestemmingsplannen, vergunningverlening waar de gestructureerde SOM-aanpak hulp biedt. 

De training biedt een visie om vanuit te werken, geeft handvatten over hoe om te gaan met lastige externe, maar ook interne stakeholders. Dus hoe bereid ik me voor op gesprekken met stakeholders, hoe maak ik een quick scan analyse, hoe bepaal ik een strategie, welke tools heb ik om problemen op te lossen? Dit komt allemaal aan de orde in de training. 

De training wordt net als eerdere jaren verzorgd door Marc Wesselink van WesselinkVanZijst. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het SOM-gedachtegoed en onderdeel van een internationaal netwerk die klanten helpen bij het voorkomen en oplossen van conflicten met stakeholders. 

Lovende reacties
Met een gemiddelde beoordeling van ruim een 8 kunnen wij spreken van een groot succes. De reacties waren lovend: “Top cursus!”. “Positief om zoveel ervaringen te horen”. “De training is lekker vlot en dynamisch”. “Sterke leerzame dag”. “Goed gebracht, helder geïllustreerd”. “goed verhaal en prachtige kans door Deltalinqs om hiermee kennis te maken”.

Doelgroep
De training is bedoeld voor degene die veel te maken heeft met de belangen van stakeholders (manager, (project)ontwikkelaar of adviseur (communicatie, HSE, etc.))

Meld je nu aan…                             

Datum: woensdag 28 juni 2017 
Tijdstip: 08.30 (inloop vanaf 08.00 uur) – 17.00 uur 
Plaats: EIC Mainport Rotterdam, Noordzeeweg 6 te Rozenburg
Trainer: Marc Wesselink (oud omgevingsmanager Maasvlakte 2, auteur van het Handboek Strategisch OmgevingsManagement, directeur/partner bij WesselinkVanZijst)

Aanmelden doet u met het antwoordformulier. Uiterste inschrijvingsdatum is 26 juni a.s. 

Kosten:
Voor alle Deltalinqsleden bedragen de kosten voor deze training € 400,-- per persoon. Indien u geen lid bent van Deltalinqs, maar de training toch wilt bijwonen, dan is dat mogelijk, de kosten bedragen € 800,-- per persoon. Tot één week voor aanvang is kosteloos annuleren mogelijk, daarna worden deze kosten gewoon doorberekend. Vervanging door een andere deelnemer uit uw bedrijf is mogelijk. Deltalinqs behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten de training te annuleren

Na aanmelding ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor aanvangsdatum een bevestiging van deelname.

 

woensdag 28 juni 2017

U bent hier

Deel deze pagina