Snelle realisatie Blankenburgtunnel van groot belang

Deltalinqs is verbaasd en teleurgesteld over het bericht dat het gereedkomen van de Blankenburgtunnel (A15-A20-verbinding) wederom dreigt te vertragen. Recent verschenen cijfers (de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse – NMCA) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten zien dat investeringen in infrastructuur zeer noodzakelijk zijn om de Rotterdamse haven met een aantrekkende economie bereikbaar te houden. De nieuwe Blankenburgtunnel is daar een belangrijk onderdeel van.

Milieuorganisaties hebben bezwaar gemaakt over een mogelijk verhoogde stikstofuitstoot door het verkeer dat de tunnel gaat gebruiken. Aangezien de Raad van State in deze kwestie geen uitspraak kan doen, is het aan het Europees Hof om de zaak in behandeling te nemen. De mogelijk tot twee jaar oplopende vertraging die het project hiermee oploopt is Deltalinqs een doorn in het oog.

Deltalinqs zal om die reden bij het Ministerie stevig aandringen deze vertraging zoveel mogelijk te beperken en de benodigde voorbereidende werkzaamheden (waar dat kan) door te blijven zetten.

Jasper Nagtegaal

Beleidsadviseur Infrastructuur en bereikbaarheid
010 - 40 20 301

U bent hier

Deel deze pagina