Licentie

Aanvraagformulier Deltalinqs licentie

Het Nieuwe Werken gaat bij Deltalinqs over modernisering en verdere professionalisering van het Veilig werken met Derden: de industriële dienstverleners en aannemers die bij opdrachtgevers aan de slag gaan.

Als follow-up van het traject ‘werken met derden’ van het programma Deltalinqs 'University' is Deltalinqs in 2011 gestart met het moderniseren en professionaliseren van de geharmoniseerde Deltalinqs veiligheidsinstructies, inclusief het opzetten van een nieuwe toetsingssystematiek en de introductie van het Digital Safety Passport. Om de nieuwe werkwijze rondom het ‘werken met derden’ effectief te kunnen implementeren zijn alle onderdelen en werkprocessen ondergebracht in een nieuw stelsel voor Deltalinqs veiligheidsinstructies en examinering. Meer informatie kunt u hier vinden.

Het instructiemateriaal en de toetsen zijn met een speciale licentie te verkrijgen. De licentie kan worden aangevraagd via Aanvraagformulieren Deltalinqs licentie

U bent hier

Deel deze pagina