Partners

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

EIC Mainport Rotterdam

Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam zijn de oprichters van het Educatief Informatie Centrum. Het centrum informeert jongeren over de Mainport Rotterdam onder meer door werkbezoeken te organiseren. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de arbeidsmarkt. Jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers.

Gezamenlijke Brandweer

De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ruim 40 bedrijven verenigd in de CIBUA (Coöperatieve Industriële Brandweerzorg) in het haven- en industriegebied van Rotterdam Rijnmond, de Gemeente Rotterdam en de Gemeente Rozenburg.

Klankbordgroep

Deltalinqs komt graag in contact met de omwonenden van het Haven en Industrieel Complex. In een aantal gemeentes zijn klankbordgroepen actief waar burgers, bedrijven en overheid tijdens informele bijeenkomsten met elkaar van gedachten wisselen over overlast en milieu in hun regio. De huidige burenraad, klankbordgroep en Platforms Hinder & Veiligheid in de regio zijn:

  • Burenraad Shell Pernis; klik hier
  • Klankbordgroep Rozenburg; klik hier
  • Platform Hinder & Veiligheid Westelijk Voorne

Portbase

Portbase ontwikkelt voor Rotterdam een allesomvattend Port Community Systeem. Bedrijven en overheden kunnen hierdoor heel eenvoudig informatie uitwisselen en dus efficiënter werken.  Portbase is een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, de Douane en Deltalinqs.
www.portbase.com

Rotterdam Port Welfare Committee

De Rotterdam Port Welfare Committee (RPWC) is een initiatief van Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en de VRC, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. Initiatieven die het welzijn van zeevarenden in de Rotterdamse haven vergroten en een prettig verblijf mogelijk maken worden financieel ondersteund. Jaarlijks gaat dit om een bedrag van € 100.000,- afkomstig van rederijen en het Havenbedrijf Rotterdam. 

Secure Logistics bv

Secure Logistics bv is een dochteronderneming van Deltalinqs en exploiteert in de Rotterdamse Haven de XS-Key voor identificatie en registratie van personen op basis van een smartcard gecombineerd met biometrie.
De exploitatie omvat de uitgifte van de XS-Key volgens vastgestelde criteria en de levering van hardware en software voor het gebruik van de XS-Key. Deltalinqs leden ontvangen korting op de producten/diensten van Secure Logistics.
www.secure-logistics.nl

SmartPort

SmartPort is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. In SmartPort werken de beste onderzoekers en de innovatiefste bedrijven samen aan de uitdagingen van morgen. Hierbij wordt er geïnvesteerd in kennisontwikkeling voor havens in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder.
www.smart-port.nl

U bent hier

Deel deze pagina