Kennissessie ‘Fit voor werk’, alcohol, drugs en vermoeidheid

Om veiligheid en vitaliteit te borgen worden er in het havengebied regelmatig alcohol- en drugstesten afgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel? En hoe zit het met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in dit opzicht? Hoe ziet een goed alcohol- en drugsbeleid er eigenlijk uit en zou het niet beter zijn om een ‘havenbreed geharmoniseerde aanpak’ na te streven? Dit zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens de kennissessie op 12 december. Tevens is er aandacht voor vermoeidheid en de mogelijke gevolgen daarvan op het werk.

Na afloop van de kennissessie weet u:

  • Hoe een alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid is opgebouwd.
  • Wanneer een werkgever juist wel en wanneer niet mag testen.
  • De positie van contractors aangaande alcohol- en drugsbeleid en het testen.
  • Of we ons moeten gaan inzetten voor een geharmoniseerde aanpak.

Deltalinqs organiseert deze middag in samenwerking met Be-Responsible.
Be-Responsible ondersteunt vele organisaties met preventie, het afnemen van testen en het neerzetten van een evenwichtig ADM beleid.

De kennissessie vindt plaats op

Datum:             12 december 2017
Tijdstip:            13.30 – 17.00 uur (inloop van 13.30 – 14.00 uur)
Locatie:            EIC Mainport Rotterdam, Noordzeeweg 6 te Rozenburg

Sprekers
Stephan Roelofs is de oprichter van Be-Responsible en een allround professional op het gebied van doserings- en afhankelijkheidsproblematiek op de werkvloer. Hij is oplossingsgericht en weet als geen ander theorie en praktijk op boeiende wijze samen te brengen. Zijn eigen ervaringsdeskundigheid in verslaving en het herstel hiervan is een sterke meerwaarde.

Erik de Neef, Voorzitter van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE) en havenman van het jaar 2017. KRVE is een technisch, nautisch maritiem bedrijf waaruit gelieerde bedrijven zijn ontstaan zoals een scheepswerf en maritieme innovatie producten. Totaal werken er zo’n 400 mensen in het gehele concern dat een bijzondere structuur kent, door de verenigingsvorm.

Vincent Bergwerf
Vincent Bergwerf is sinds 2009 advocaat bij de vakgroep Arbeid & Pensioenen van AKD. Vincent heeft onder meer een focus op de maritieme en offshore sector. Hij is thuis in alle facetten van het arbeidsrecht, van het (individuele en collectieve) ontslagrecht tot medezeggenschap en van cao-zaken tot de Wet arbeid vreemdelingen.

Rob Keijzerwaard
oods, bestuurslid en secretaris van de Regionale Loodsencorporatie, coördinator opleiding en training. Loodswezen Rotterdam-Rijnmond verzorgt ca. 55000 scheepsbewegingen per jaar waarbij veilig en vlot centraal staan. Invulling gevend aan de wettelijke loodsplicht maar met oog voor de belangen van klant en achterland zijn de Rotterdamse loodsen 24/7 de smeerolie in de haven.

Bram Bakker is psychiater en medisch directeur bij Sitagre. Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Bram zal ingaan op een gezonde lifestyle en onafhankelijke diagnostiek bij problematiek.

Aanmelden
Deelname is voor leden van Deltalinqs gratis (1 à 2 personen per bedrijf); vol is vol.
Aanmelden middels een e-mail aan oosterloo@deltalinqs.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en functie. Na aanmelding ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor aanvangsdatum een bevestiging van deelname.

 

dinsdag 12 december 2017

U bent hier

Deel deze pagina