Interactieve themabijeenkomst 'Opvang van Overheden'

 

Met ingang van 2017 is de training ’Opvang van Overheden’ één van de trainingen die Deltalinqs haar leden in het basispakket aanbiedt. In het basispakket van Deltalinqs worden trainingen aangeboden die nuttig en leerzaam zijn voor de gehele achterban van Deltalinqs.

Op dinsdag 19 september 2017 organiseert Deltalinqs in samenwerking met strafrechtspecialisten van Sjöcrona Van Stigt Advocaten te Rotterdam de interactieve themabijeenkomst ‘Opvang van Overheden’.

Als gevolg van een onaangekondigde controle, klacht of incident staan plots ambtenaren aan de poort. Wat komen ze doen? Wie willen ze spreken en wat willen ze zien? Wat nemen ze mee en wat mogen ze wel en wat mogen ze eigenlijk niet? Wie vangt ze op en hoe kun je dat het best organiseren? Een goede voorbereiding kan veel problemen en misverstanden voorkomen. Daarnaast is het van belang te weten of een controle strafrechtelijk kan worden en of werknemers, leidinggevenden en/of de directie onverwacht betrokken kunnen worden, waardoor de onschuldig ogende controle toch grootschaliger en ingrijpender wordt dan verwacht.

Het doel van deze themabijeenkomst is bedrijven meer in detail te informeren over de ‘do’s en don’ts’ tijdens een (strafrechtelijk) handhavingstraject. De bijeenkomst is exclusief bedoeld voor vertegenwoordigers van aangesloten bedrijven van Deltalinqs en is met name bestemd voor directie/senior management en staffunctionarissen van bedrijven belast/verantwoordelijk met/voor veiligheid en incidentenmanagement. Indien u van mening bent dat u niet diegene bent voor wie deze uitnodiging is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk deze door te sturen naar de juiste persoon binnen uw organisatie.

Datum:  dinsdag 19 september 2017 
Tijdstip: inloop vanaf 8.30 uur; aanvang programma om 9.00 uur, einde om 12.30 uur
Locatie: EIC Mainport Rotterdam te Rozenburg

Aanmelden
Aanmelden d.m.v. een email te sturen naar oosterloo@deltalinqs.nl o.v.v. naam, mailadres en functie. Uiterste inschrijvingsdatum is 12 september a.s.
Om een effectieve bijeenkomst te kunnen garanderen wordt het aantal deelnemers per bijeenkomst gemaximeerd op 30 personen.

Kosten
Voor Deltalinqsleden is deze training kosteloos. Indien u geen lid bent van Deltalinqs, maar de training toch wilt bijwonen, dan is dat mogelijk, de kosten bedragen € 100,-- per persoon. Tot één week voor aanvang is kosteloos annuleren mogelijk, daarna worden deze kosten gewoon doorberekend. Vervanging door een andere deelnemer uit uw bedrijf is mogelijk. Deltalinqs behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten de training te annuleren

Na aanmelding ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor aanvangsdatum een bevestiging van deelname.

dinsdag 19 september 2017

U bent hier

Deel deze pagina