« Terug naar overzicht

Voorlichtingsbijeenkomsten / 27.04.2012

VKA-bestemmingsplannen haven

Op 24, 25 en 27 april 2012 zijn er in het EIC voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de toekomstige invulling van het havengebied ten westen van de Beneluxtunnel. De afgelopen maanden heeft een ruimtelijke verkenning plaatsgevonden waarmee per gebied (Botlek-Vondelingenplaat, Europoort, Maasvlakte 1) het concept Voorkeursalternatief (VKA) is opgesteld. Dit is de eerste aanzet hoe het havengebied vast te leggen in nieuw op te stellen bestemmingsplannen.

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn georganiseerd met medewerking van het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de Kamer van Koophandel en Deltalinqs. De bijeenkomsten trok de belangstelling van 86 personen uit 68 bedrijven.

Op 13 december 2011 vond eerder een voorlichtingsbijeenkomst over de bestemmingsplannen plaats. Op die bijeenkomst is als vervolgstap afgesproken om de toekomstige ruimtelijke inrichting van het gebied met de gevestigde bedrijven te bespreken.

De ‘april-bijeenkomsten’ waren vooral bedoeld om te toetsen of bedrijven zich in de voorliggende (concept) Voorkeursalternatieven kunnen vinden en of de bedrijven daarmee goed op de kaart staan. Er was en is ruimte om eventuele toevoegingen en/of aanpassingen nog mee te laten nemen in de plannen. Dit geldt echter nog voor korte tijd. Op- of aanmerkingen kunnen bij uw business manager van het Havenbedrijf Rotterdam worden ingediend. Wie uw business manager daar is, kunt u naslaan op het volgende adres: http://www.portofrotterdam.com/nl/Business/contact-service/business-desks/Pages/default.aspx.

Meer informatie: Evert Wijdeveld, tel. (010) 40 20 323 
             

Login

Username
Password