Mailinqs

Mailinqs nummer Onderwerpen
156 | juni 2015 Inspectielasten Nederland -  Beleidsregels Provinciale PAS (NOx) -  Pilot waterveiligheid Botlek -  Veiligheidscontouren Mainport Rotterdam -  Groei vacatures Rotterdamse haven -  Lach en traan tijdens Rotterdams Havenevenement -  Opvang van Overheden -  Anders durven kijken -  Optimale Bereikbaarheid -  Band CHIO en Rotterdamse Haven steeds sterker
155 | mei 2015 Finalisten bekend Rotterdams Havenevenement 2015 -  Landelijk bodemconvenant 2016-2020 -  Ontheffing Flora- en Faunawet 2015-2020 -  Financiële bijdrage Gebiedsgericht Grondwaterbeheer
154 | april 2015 Innoveren en versterken -  RDM Trainingsplant een unieke schakel -  Het spoor van de toekomst -  LEVI-dag -  Veiligheid tussen de oren -  Verbeterpunten We-Nose Netwerk in kaart gebracht -  Mourik Services start met DSP -  SOM-training voor havenbedrijfsleven -  5500 nieuwe veiligheidsinstructies -  SmartPort 2.0 bereidt Rotterdam voor op de toekomst -  Voorzitter bestuur EIC -  Masterclass 'Voorkomen van corrosie onder isolatie'
153 | maart 2015 Gaan voor een baan! -  Albrandswaard bezoekt Neele VAT Logistics -  Extern veiligheidsbeleid: Rotterdams model centraal -  Anders kijken naar veiligheid, cultuur en leiderschap -  Opening 'Huis van de Chemie' -  Samenwerking met Deltalinqs en InnovationQuarter -  Forse donatie voor Logeerhuis De Buren
151 | februari 2015 Werkbezoek Commissie EHMD -  Bezoek Minister Schultz aan Neele-Vat Logistics -  Winterlezing PGS 29 -  SmartPort 2.0 bereidt Rotterdam voor op de toekomst -  Veiligheid op maat voor gebruik en transport LNG -  Zienswijze PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) -  Implementatie Richtlijn Mobiele Machines 97/68/EC -  Ontheffing meeuwen broedseizoen 2015 -  Harmonisatie ship-shore binnentankvaart
150 | januari 2015 Steven Lak: "Rotterdams marktaandeel moet omhoog." -  Bas Janssen directeur Deltalinqs -  Taalakkoord -  Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof -  Deltalinqs en KNV richten zich gezamenlijk op spoorlobby -  Delegatie EESC bezoekt Rotterdamse haven -  DeltaPORT Donatiefonds steunt 'groene cultuur'
148 | december 2014 Geld Rotterdamse haven voor vijf duurzame initiatieven -  Qatarese minister van Energie en Industrie in Rotterdam -  Rotterdam. Make it happen. -  Bedrijfsleven en gemeente Rotterdam tekenen LOC -  Pre-employment screening -  Uitspraak Raad van State -  Deltalinqs verzorgt presentatie in ATO-opleiding -  Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer -  MainportDotz op de RDM-campus -  Nieuwe leden Deltalinqs
147 | november 2014 Haventarieven 2015 gericht op groei en verder marktherstel -  Steven Lak lid Raad van Commissarissen Portbase -  Rob Bagchus nieuwe voorzitter VRTO -  Faunabeheerplan 'meeuwen' Zuid-Holland -  Overeenkomst vermindering stikstofdepositie -  DU Masterclass: Waardengedreven organisaties -  Stroomversnelling definiëring AVEL -  Jaarcongres Stichting Markeringen Houten Verpakkingen -  Masterclass 'OPEX-optimalisatie' (Arcadis) -  Taal in relatie tot veilig werken
146 | oktober 2014 Werkbezoek B&W Maassluis -  Hogeschool Rotterdam: veiligheid tussen de oren -  Tech2Do: techniek ontdekken en beleven -  Masterclass 'Aansprakelijkheid bestuurders' (Nauta) -  Invloed wereldeconomie op topagenda Havenvisie 2030 -  Onduidelijkheid PAS (NOx) -  Deltalinqs Protocol Bunkerveiligheid 10 jaar -  Certificatenregister SIR gekoppeld aan DSP
145 | september 2014 Green Deal ontgassen -  LNG Calibration Facility -  Basisschoolleerlingen Port Rangers adviseren Deltalinqs -  Jeremy Rifkin komt naar Rotterdam -  Zomerlezing 'Water' -  Masterclass Veiligheid, Cultuur & Leiderschap -  Indorama Ventures Europe start met DSP -  Eerste tankstation voor auto's op waterstof in Rhoon -  Nieuwe leden Deltalinqs
144 | augustus 2014 Revisie ISPM aanleiding aanpassing handboek SMHV -  Vergunningaanvrager NOx voor rekeninstrument AERIUS -  Enquête faunabeheerplan - meeuwen -  World Port Hackathon Rotterdam
143 | juli 2014 Pilotproject Camerabewaking Sluisjesdijkpier -  Publicaties vervoer gevaarlijke stoffen -  Lustrumcongres De innovatieve haven -  Teleurstelling na besluit Raad van State -  Verkeersmaatregel Harmsenbrug biedt goed compromis -  DeltaPORT Donatiefonds ondersteunt tal van projecten -  Masterclass Off Spec Bunkerolie -  Vraagstukken ontgassingsdossier binnentankvaartketen -  Training Strategisch OmgevingsManagement -  Resultaten geluidbelevingsonderzoek Westvoorne
142 | juni 2014 Werkprogramma Zeehavens -  Ondersteuning door het DeltaPORT Donatiefonds -  Symposium PGS 15: Samen de lat leggen -  Green Award binnenvaart 2014 -  Geld voor initiatieven Rotterdamse haven -  Nieuwe generatie havenbedrijven bij CHIO -  Eindadvies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
141 | mei 2014 Doorbraak dossier ontgassen van binnenvaartschepen -  Europa: van belang voor de Rotterdamse haven -  Masterclass Technische Isolatie (NCTI) -  Wijzigingen classificatie steenkolen gehonoreerd -  Europa biedt vele kansen -  Stikstofdepositie NOx-dialoog Natuurbeschermingswet -  Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Leiderschap -  Interactieve themamiddag 'Opvang van Overheden' -  Rotterdamse haven: het blijft mensenwerk -  Geld voor duurzame Rotterdamse initiatieven -  Kwetsbaarheid door digitale dreigingen haven en industrie
140 | april 2014 Het roer moet om -  Congres Deltavisie 2014: winnende ketens -  Tweede tenderperiode stimuleringsregeling Rotterdam -  Bliksemstage in het kader van beroepenoriëntatie -  FEPORT en ESPO tegen verplichting walstroom terminals -  Vertraging NOx-reductie -  Deltalinqs 'University' masterclass door Marck Haerkens -  (Re)activering Deltalinqs Werkgroep Flora en Fauna
139 | maart 2014 De Haven heeft een sterk coalitieakkoord nodig -  Verkiezing 'Havenwerker van het Jaar' -  Een gelijk speelveld voor havens noodzaak -  Vernieuwde Deltalinqs-veiligheidsinstructies -  Robuuste ontsluiting mainport Rotterdam -  Winterlezing 'Communicatie over incidenten' -  Ideeën voor een efficiëntere logistiek -  Dialoog binnenvaartketen over ontgassen -  Deltalinqs voorzitter van de CTGG -  Onderzoek geluidbeleving Westvoorne -  Regeling ontgassen binnenvaart -  TATA Steel over reductie geuremissies -  Albeda College wint Student Safety Award -  FEPORT benoemt secretaris-generaal -  Veiligheid, Cultuur en Leiderschap
138 | februari 2014 In Memoriam Gerrit Doeksen -  Cameratoezicht in haven Rotterdam -  Marktplaats stimuleert Energie-Efficiency -  Veiligheid, Cultuur en Leiderschap -  Vaststellen Veiligheidscontouren
137 | januari 2014 Rotterdam 'the place to be' -  Europarlementariër Philippe De Backer bezoekt Rotterdam -  AZV-congres - samenwerking in de logistieke keten -  Deltalinqs presenteert in ATO-opleiding Inspectie SZW -  Inventarisatie vrijwillige spreiding Veiligheidsrapportage -  Nieuwe leden Deltalinqs
135 | december 2013 Carriere Start Garantie succes -  Rotterdam maakt vliegende start voor Energieakkoord -  DSP voor Cofely Industrie West -  Tijdelijke wijziging gevaarlijke stoffenroute west Botlek -  Opening nieuw Expertisecentrum Energie-efficiency -  DU workshop Leren van incidenten -  Gevaarlijke stoffen voorrang bij capaciteitstekort -  Bedrijfsleven tekent voor negen Letters of Cooperation -  Enquête activiteitenbesluit perfluoroctaan sulfonaten
134 | november 2013 Haventarieven Rotterdam in 2014 op niveau 2008 -  Deltalinqs 'University': Safety Panel -  Herfstlezing Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis -  Onderhoudswerkzaamheden Suurhoffbrug -  Rotterdams Havenevent in Brussel -  DU Masterclass Asbest en Keramische Vezels -  Behoud consulaten München en Antwerpen -  Update proces havenbestemmingsplannen -  Bestuursbenoemingen Deltalinqs -  Nieuwe leden Deltalinqs
133 | oktober 2013 Omgevingswet - input via enquête bedrijfsleven gevraagd -  Haven Rotterdam ontmoet Europese Commissie -  Workshop DU: Leren over veiligheid door Marck Haerkens -  6000 Port Rangers -  Werkzaamheden Hartelbrug: alternatieven woon-werk -  'Botlek by Night' -  Consequenties bedrijven verzilting Brielse Meer -  Dag van de Chemie
132 | september 2013 Werk goed of werk niet! -  Uitzending BNR Nieuwsradio vanuit kantoor Deltalinqs -  Projectorganisatie 'Geluidkentallen' HIC geïnstalleerd -  Nationaal LNG Platform doelgericht!
131 | augustus 2013 Gemeenteraadsverkiezingen -  TNO onderzoek naar taalverschillen en veiligheid
130 | juli 2013 Havenvisie 2030 - voortgangsrapport op schema -  Deltalinqs 'University': Worldclass Safety -  Nieuw bestuurslid DeltaPORT Donatiefonds -  Verkeerscentrale Rotterdam ontvangt Platform Hinder -  HIC en impact 3D-printing -  Bestemmingsplannen en veiligheidscontouren -  Ministerraad stemt in met wetvoorstel Omgevingswet -  Wet Basisnet goedgekeurd door de Eerste Kamer -  Infobijeenkomst veiligheidscontouren Rotterdamse haven
129 | juni 2013 Haven Rotterdam positief over aanbevelingen Onderzoeksraad Voor Veiligheid -  Beleidsadviseur Milieu: Robert Tieman -  Beleidsadviseur Infrastructuur: Jasper Nagtegaal -  Truckparking ook voor gevaarlijke stoffen? -  Mary Dotsch directeur EIC Mainport Rotterdam -  Concept ontwerp bestemmingsplan Wielewaal Oost -  Workshops Strategisch OmgevingsManagement en Crisiscommunicatie -   GB en DU organiseren Schuimsymposium -  Eerste Deltalinqs licentiehouders geslaagd! -  Mainport Talenten Diner: sterren voor sterren
128 | mei 2013 Rivierzone Vlaardingen: hernieuwde kennismaking -  Duurzame initiatieven: 5 miljoen -  DU: Strategisch Omgevings Management -  EU Port package -  DeltaPORT Donatiefonds steunt hospice De Waterlelie
127 | april 2013 'Transitie naar een duurzaam logistiek havengebied' -  Containers sneller door Rotterdamse haven -  Basisscholen naar de haven -  Gezamenlijke aanpak warmte/koude -  Start CIV 'Procestechniek en Maintenance' -  Grote belangstelling DSP -  Nieuwe uitdaging voor Niels Dekker
127 | maart 2013 Minister Kamp bezoekt Rotterdamse haven -  Winterlezing 'De nieuwe CIN-regeling' -  Kindercollege 'Economie en Rotterdamse haven' -  Havengebied Rotterdam een economisch ontwikkelingsgebied -  Dreigend ontgassingsverbod binnentankvaart -  Havencongres Rotterdam -  Richtlijnen Tijdelijke Bouwwerken -  Change Your Perspective: toolkit online -  Beroep bestemmingsplan Hoek van Holland
125 | februari 2013 Digital Safety Passport (DSP) goed op schema -  Intentieverklaring 'Het Schip Centraal' -  Opening Bustransferium Maasvlakte
124 | januari 2013 Steven Lak: Excelleren in groei -  Change Your Perspective -  Week van de Procestechniek -  Hans van 't Noordende nieuwe Beleidsadviseur Innovatie
122 | december 2012 MBO's Rijnmond: 1,9 miljoen -  Bedrijfsleven Zuid-Holland: Blankenburgtunnel dichterbij -  Duim omhoog voor Blankenburgtunnel -  DU: werken met buitenlands contractorpersoneel
121 | november 2012 Veiligheidscultuur gezamenlijke verantwoordelijkheid -  Ruim 500 scholieren bezoeken McPort Event in het EIC -  DU workshop: Leren van incidenten -  Jeroen van der Veer nieuwe voorzitter RCI -  Deltalinqs: zeewaardig regeerakkoord -  Spitsmijden A15 -  Bereikbaarheid Maasroute onder druk -  Judith Anspach bij Deltalinqs -  Haventarieven Rotterdam 2013 onder niveau 2008 -  Truckspotten A15 haven Rotterdam -  SSVV Dag van het Veilig Werken -  Werkbezoek College van B&W Spijkenisse
120 | oktober 2012 Deltalinqs PortKey -  Zorg voor veiligheid is en blijft prioriteit -  Ruim 500 scholieren bezoeken McPort Event in het EIC -  DU workshop "Leren van incidenten"
119 | september 2012 Honderden jongeren gegarandeerd een baan -  EU Ports Policy review -  Green Deal tussen MKB Nederland en Deltalinqs -  e-Trade Seminar EU Alliance succesvol -  Bijeenkomst conceptontwerp bestemmingsplan haven -  Deltalinqs Poortinstructie krijgt metamorfose -  Deltalinqs rekent op stabiele koers -  Glastuinbouw vraagt 300 procent meer CO2 -  Open Poort Prijs voor vier bedrijven in de haven
118 | augustus 2012 Statenleden oriënteren zich op veiligheid -  DeltalinqsNet online -  Meldpunt 'dubbele' controles -  Verbrede A15 bereikt eerste mijlpaal -  Meer aandacht voor integriteit op haventerminals -  Bezoek Ministerie van IenM aan containerterminals
117 | juli 2012 Uitvoering Havenvisie 2030 -  Bestemmingsplannen haven Rotterdam -  Twintig bedrijven samen tegen files A15 -  Rotterdam door met ontwikkelen van CO2-hub -  LNG-keten van start op de Rotterdamse Maasvlakte -  Project SpitsScoren verlengd
116 | juni 2012 Samenwerken is economisch belang -  Zeehavenontheffing algemeen toepasbaar? -  LNG als schonere transportbrandstof -  Europese aandacht voor gronduitgifte in zeehavens -  Lentelezing: Veiligheid & Reputatie -  Blankenburgtunnel controversieel verklaard
115 | mei 2012 Mini-raffinaderij op de havenexpositie bij EIC -  Rotterdam Energy Port Congres -  Verkenning biomassa Brazilie -  Arbeidsmarktverkenning 2012-2013 -  Evaluatie Beleidsregel GRW -  Voorlichtingsbijeenkomsten toekomst havengebied
114 | april 2012 Expertmeeting Deltalinqs Energy Forum -  Erasmus Smart Port ontbijtsessie -  Havenbedrijfsleven heeft vertrouwen in de toekomst -  Subsidieaanvraag voor onderzoek RoRo-schepen -  Deltalinqs maakt zich zorgen over veiligheidsdebat -  Gedeputeerde Staten Zuid-Holland bezoekt Deltalinqs -  Bedrijfsleven verheugd over steun Blankenburgtunnel
113 | maart 2012 Winterlezing: handhavingsland -  Voorontwerp gebiedsontwikkeling -  Ontvangst minister president Wallonië
             

Login

Username
Password