Financiële bijdrage I&M Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 21.05.2015

Financiële bijdrage I&M Gebiedsgericht Grondwaterbeheer De bedrijven in de haven van Rotterdam besteden jaarlijks veel geld aan onderzoek en sanering van grond- en grondwaterkwaliteit. Deltalinqs maakt zich hard voor een ‘gebiedsgerichte aanpak’: het monitoren en beheren van de grondwaterkwaliteit in het havengebied waardoor verspreiding van verontreinigd grondwater naar de omliggende gebieden wordt voorkomen. Efficient en kosteneffectief. De gemeente Rotterdam met partners Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en DCMR is in 2011 een pilot in de Botlek gestart....
Lees verder »

Landelijk bodemconvenant 2016 – 2020 21.05.2015

Landelijk bodemconvenant 2016 – 2020 In 2020 zijn er geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico’s zorgt. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven hebben dit gezamenlijk streven vastgelegd in een ‘Landelijk Bodemconvenant 2016-2020’ op 17 maart en 18 mei 2015. Uitvoeringsprogramma en financiering De implementatie van het convenant wordt gerealiseerd in een nieuw Uitvoeringsprogramma. Tot en met 2020 heeft staatssecretaris Mansveld 536 miljoen EUR gereserveerd om provincies en gemeenten die kosten maken voor bodemsanering...
Lees verder »

LEVI-dag 30.04.2015

LEVI-dag Het onderwerp ‘leren van incidenten’ is vanaf Deltalinqs 'University' (DU) Fase II een vast programmaonderdeel van DU geworden waarbinnen de deelnemers ervaringen en informatie met elkaar kunnen delen over het voorkomen en het managen van incidenten. Op 21 april jl. is een workshop georganiseerd met als onderwerp ‘Effectief beheersen van incidenten’ - Themabijeenkomst Bedrijfsnoodorganisatie. Primair doel was het informeren en discussiëren over kwaliteit van een bedrijfsnoodorganisatie. Na de inleiding - waarin nogmaals...
Lees verder »

 
             

Login

Username
Password