Stroomversnelling definiëring AVEL 18.11.2014

Stroomversnelling definiëring AVEL   Begin 2014 is in de regio Rijnmond gestart met het project Recover C. Binnen dit project worden praktische scenario’s ontwikkeld om het ontgassen naar de buitenlucht van binnenvaartschepen te voorkomen. Hiermee geeft het project een pragmatische invulling aan het komende verbod én schetst het kansen om verder te gaan. Per 1 januari 2015 zal er in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland een verbod zijn op het ontgassen van UN 1114 Benzeen...
Lees verder »

Afronding proces Faunabeheerplan 'meeuwen' Zuid-Holland 18.11.2014

Afronding proces Faunabeheerplan 'meeuwen' Zuid-Holland In 2009 is onder verantwoordelijkheid van de Faunabeheereenheid[1] (FBE) Zuid-Holland en met inzet van Deltalinqs een faunabeheerplan meeuwen gereed gekomen. In het faunabeheerplan is de beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen beschreven en verantwoord. Op basis van dit plan is door Gedeputeerde Staten ontheffing verleend aan de FBE om maatregelen uit te voeren. Deze ontheffing kon worden doorgeschreven aan bedrijven. De vigerende ontheffing op basis van artikel 68...
Lees verder »

Bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties sluiten overeenkomst over vermindering stikstofdepositie 14.11.2014

Bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties sluiten overeenkomst over vermindering stikstofdepositie Zes natuur- en milieuorganisaties (1), het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, de belangenorganisatie van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven, hebben een overeenkomst gesloten om de deposities van stikstofverbindingen in de Rijnmondregio en omgeving terug te dringen. De uitstoot van stikstofverbindingen door onder andere landbouw, industrie en verkeer veroorzaakt schade aan de natuur als die in het milieu terechtkomt. Door extra maatregelen te nemen worden natuurgebieden (met name de duinen) minder belast en...
Lees verder »

 

Kalender

2014-11-25Ledenvergadering Deltalinqs
2014-12-04Overleg Directie HbR
2014-12-10Herfstlezing 'Wees op uw hoede voor het Paard van Troje'
2014-12-15Overleg Wethouder Langenberg
2015-01-13Bestuur Deltalinqs
2015-01-19DL Jaardiner 2015

 

Mailinqs

 
146 | oktober 2014
31-10-2014
 
143 | juli 2014
31-07-2014
 
142 | juni 2014
30-06-2014
 
141 | mei 2014
30-05-2014
 
140 | april 2014
30-04-2014
 
139 | maart 2014
31-03-2014
             

Login

Username
Password