Waterstof

Midden

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas-to-products fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken.

Midden

Decarbonisatie is de belangrijkste opdracht uit het internationale klimaatakkoord.

Midden

Er bestaat in Nederland nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze definiëring van de duurzaamheid van waterstof. Duurzame waterstof is niet hetzelfde als hernieuwbare waterstof uit zon, wind of biomassa.

Midden

Waterstof gaat een substantiële rol spelen in onze energievoorziening en economie. Deze conclusie werd breed gedragen tijdens de Energiedialoog op 7 juni jongstleden in Utrecht.

Midden

Waterstof in Transport: hoe snel kan het gaan? Dit thema staat bij het Ministerie van I&M centraal tijdens de middagbijeenkomst Trucks en Utiliteitsvoertuigen van het Nationaal Waterstofplatform op 25 augustus 2016.

Midden

De bijeenkomst van het Nationaal Waterstof Platform bij gastheer Shell in Den Haag (7 juni 2016) kon zich verheugen op een grote opkomst.

Midden

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het project ‘Waterstofregio 2.0’ goedgekeurd. 

Midden

Op 21 en 22 april is de Onderzeebootloods van de RDM Campus de locatie voor Nederland Innoveert.

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina