Energie-efficiency

Midden

Op 1 februari 2017 start Alice Krekt (45) bij Deltalinqs als Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum. Zij volgt hiermee Cees Jan Asselbergs en Ger van Tongeren op. 

Midden

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas-to-products fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken.

Midden

Dat de ideeën over de juiste transitiepaden verschillen, is op zich geen probleem.

Midden

Hoe gaat de energiemarkt zich ontwikkelen met de toename van hernieuwbare energie uit zon en wind en vooral met een toename in de onbalans van vraag en aanbod aan energie?

Midden

Op 10 november 2016 presenteert Deltalinqs tijdens het symposium Systeemintegratie de resultaten uit het onderzoek Flexibele Energie Rotterdam.

Midden

Deltalinqs en haar leden zijn direct of indirect betrokken bij een aantal actuele en van belang zijnde initiatieven rondom de CO2-discussie, onder andere met het doel om mee te werken aan een integraal beleid waar het bedrijfsleven op kan bouwen.

Midden

Stilstand is achteruitgang, ook in deze woelige tijden. Hoewel voor de buitenstaander niet altijd zichtbaar, is het industriecluster volop in beweging.

Midden

“Ja, er vindt consolidatie plaats op gebied van energie, chemie en raffinage. En ja, we moeten veranderen”, zegt Jan van der Eijk.

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina