Deltalinqs Energy Platform nieuws

Midden

Deltalinqs Energy Forum is op zoek naar bedrijven die mee willen werken aan een pilot met een techniek die bewezen werkt en implementeerbaar is.

Midden

In het havengebied is veel ruimte voor verduurzaming van daken.

Midden

Binnen de Warmtealliantie werken vijf partners samen aan infrastructuur om industriële restwarmte nuttig te gebruiken.

Midden

Waterstof kan een sleutelrol vervullen in de verduurzaming van de Nederlandse economie, betoogt Marcel Galjee, directeur Energie bij AkzoNobel. Hij ziet daarbij een grote rol weggelegd voor Noord-Nederland.

Midden

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Die vraag stond centraal in de bijdragen van verschillende topsprekers tijdens het jaarcongres Rotterdam Energy Port. Volgens dagvoorzitter Alice Krekt wordt het tijd om alle zeilen bij te zetten, want dat er een tandje bij moet is glashelder.

 

Midden

Op 9 november 2017 organiseert VoltaChem haar jaarlijkse evenement in co-creatie met SmartPort en Deltalinqs.

Midden

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

Midden

Han Weber, Gedeputeerde Zuid-Holland, bezocht in augustus op uitnodiging van het Deltalinqs Energy Forum een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven.

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina