Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Meer informatie?

Cees Jan Asselbergs

Algemeen Adviseur
010 - 40 20 310

Nieuws

Midden

De optimale inzet van utilities voor warmte en stoom staat centraal op 1 november 2016 van 15.00 tot 18.00 uur tijdens de DEF-expertmeeting bij Deltalinqs.

Midden

Op 10 november 2016 presenteert Deltalinqs tijdens het symposium Systeemintegratie de resultaten uit het onderzoek Flexibele Energie Rotterdam.

Midden

Op dinsdag 25 oktober 2016 is in het Groothandelsgebouw naast Station Rotterdam Centraal de Rotterdamse vestiging van Innovation Quarter geopend.

Midden

Binnen de thermische valorisatie zijn technologieën voor gasification en pyrolyse familie van elkaar, maar wel met specifieke eigenschappen en voordelen.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina