Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Meer informatie?

Cees Jan Asselbergs

Algemeen Adviseur
010 - 40 20 310

Nieuws

Midden

Een bedrijf kan wereldleider zijn en al 400 jaar bestaan, maar meer dan ooit is het van belang om tijdig te analyseren waar en hoe nog groei kan plaatsvinden.

Midden

Het nuttig toepassen of verwaarden van industriële reststromen en afvalstoffen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Midden

Raapzaadschroot en suikerbieten bleken (nog) te duur als grondstof, maar houtresten van populier en spar maken de business case voor grondstoffen uit biomassa rond.

Midden

Wat is het geheim van de stevige concurrentiepositie van de procesindustrie in de Rijn/Schelde-delta?

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina