Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Meer informatie?

Cees Jan Asselbergs

Algemeen Adviseur
010 - 40 20 310

Nieuws

Midden

Kent u dat verhaal over de slang en het vogeltje? Iedereen die tijdens het Havencongres 2016 prof.

Midden

Deltalinqs heeft met steun van gemeente Rotterdam mogelijkheden voor verwaarding van industriële reststromen in beeld gebracht.

Midden

Wat kun je thermochemisch doen om van biomassa en reststromen weer waardevolle materialen te maken? 

Midden

Hoe voorzien we de regio Rotterdam van voldoende en betaalbare energie? En hoe doen we dat in  de toekomst, tegen het licht van de gewenste duurzame transitie?

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina