Deltalinqs Colleges

Deltalinqs Colleges

Samen met ruim 40 bedrijven, de STC Group, het Albeda College en het ROC Zadkine heeft Deltalinqs in 1998 het initiatief genomen voor de oprichting van het Proces en Maintenance College Rotterdam. Binnen de beide colleges werken wij gezamenlijk aan de promotie en kwaliteit van de MBO-opleidingen tot operator (binnen het Procescollege) en onderhoudstechnicus (binnen het Maintenance College).

Het doel is duidelijk. Structureel kiezen nog te weinig MBO’ers voor een carrière in haven en industrie. Door samenwerking binnen het Proces en Maintenance College willen wij als bedrijven en onderwijsinstellingen dit helpen oplossen. De vraag vanuit het havenbedrijfsleven naar nieuwe jonge medewerkers is redelijk constant: jaarlijks 200 operators en 300 onderhoudstechnici met een diploma op MBO-3 of -4 niveau. Jongeren krijgen daarom al tijdens de opleiding aan het Proces en Maintenance College van het bedrijfsleven een carrièrestartgarantie.

Aansturing en afstemming binnen het Proces en Maintenance College Rotterdam gebeurt door de Taskforce Opleidingen Procesindustrie. Leden van Deltalinqs uit verschillende sectoren maken deel uit van deze taskforce.

Meer informatie vindt u op de aparte websites van het Proces College en het Maintenance College.

Meer informatie?

Cees Alderliesten

Beleidsadviseur Onderwijs en arbeidsmarkt
010 - 40 20 311

U bent hier

Deel deze pagina