Bijeenkomst revisie werkvergunningenprocedure

Deltalinqs, BZW-MCV en Nogepa hebben het initiatief genomen tot een grondige revisie van de uniforme werkvergunningprocedure. Deze revisie is inmiddels afgerond. Diverse bedrijven uit het gehele land hebben aan de totstandkoming van de nieuwe procedures meegewerkt.

Er waren een aantal redenen die ten grondslag lagen aan de wens om nog eens goed de uniforme werkvergunning en de TRA te evalueren.
- De uniforme werkvergunningenprocedure en TRA zoals opgesteld was inmiddels ruim vijf jaar oud.
- Na het verschijnen van de uniforme werkvergunningenprocedure zijn door BZW-MCV diverse aanvullingen gemaakt die nog niet waren opgenomen in de Deltalinqs instructie, maar daar wel complementair op zijn.
- Er was behoefte om ervaringen uit de praktijk te verwerken in de procedure, met name het overdrachtsproces tussen diverse personen en afdelingen.
- Veel bedrijven zijn inmiddels overgegaan op een elektronisch werkvergunningensysteem. In de bestaande procedure wordt daar nog niets van beschreven.

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waarin het resultaat nader wordt toegelicht. Daarnaast wordt er tijdens deze bijeenkomst nader ingegaan op het onderwerp LOTO(TO) ofwel “log out, tag out, try out”. In de werkgroep werd geconcludeerd dat werkwijzen hier sterk uiteen lopen en dat dit onderwerp daardoor een nadere evaluatie behoeft.

Datum:  vrijdag 29 september 2017
Tijdstip: inloop vanaf 8.30 uur, aanvang programma om 09.00 uur, einde om ca. 12.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Ara, Veerweg 10 te Zwijndrecht

Deelnemers
Beoogde deelnemers aan de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers die ter zake deskundig en inhoudelijk betrokken zijn bij het werkvergunningen proces: naast vertegenwoordigers uit SHE-afdelingen ook vertegenwoordigers uit Operations, Werkvoorbereiding, Onderhoud en Constructie. 

Aanmelden
Aanmelden doet u door een mail te sturen naar oosterloo@deltalinqs.nl onder vermelding van uw naam, mailadres en functie.

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden voor de leden van Deltalinqs, Nogepa, en de regionale veiligheidsnetwerken.

 

vrijdag 29 september 2017

U bent hier

Deel deze pagina