« Terug naar overzicht

Stedin start stoomnetwerk Botlek / 19.02.2012

De aanleg van het stoomnetwerk in Botlek West kan beginnen! Ook bedrijven aan de zuidzijde van de Botlek hebben grote belangstelling om zich snel aan te sluiten. Het is het dus waard geweest, de jarenlange inspanningen van Deltalinqs en later ook Havenbedrijf Rotterdam voor een gedeeld stoomnetwerk. Optimale energie-en kostenefficiëntie voor bedrijven die stoom leveren en bedrijven die stoom nodig hebben.

Intensief proces
Het lijkt qua efficiency zo voor de hand te liggen, maar er zijn nog weinig voorbeelden van exploitatie van stoomnetwerken bekend, zeker niet op de schaal die de Rotterdamse initiatiefnemers met de bedrijven voor ogen hadden. Naast efficiency betekent verbinding aan een netwerk namelijk ook afhankelijkheid, en dus vertrouwen, garanties en noodzakelijke afstemming. Aan de realisatie ging dan ook een intensief proces vooraf.
Alle betrokken partijen zijn nu zeer verheugd over de daadwerkelijke start op 15 februari. Stedin, de exploitant van het Rotterdamse stoomnetwerk, tekende die dag de contracten met afvalverwerker én stoomleverancier AVR en chemiebedrijf en stoomgebruiker Emerald Kalama Chemical (EKC).

CO2-reductie
Het doel van het netwerk is de stoom van de ene fabriek te transporteren naar omliggende fabrieken die stoom als productiemiddel nodig hebben. Deze fabrieken wekken hun stoom nu tegen hoge kosten op met fossiele brandstof. Het eerste deel van het netwerk wordt aangelegd in het westelijk deel van het industriegebied Botlek, maar het doel is om op afzienbare termijn het netwerk in de Botlek door te trekken. Fabrieken langs het tracé kunnen dan stoom invoeren of afnemen, al naargelang hun behoefte. De reductie van het industriële energieverbruik draagt ook direct bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Duurzame bijdrage
Het stoomnetwerk levert op termijn met meerdere aangesloten bedrijven een CO2-reductie van 200.000 tot 400.000 ton per jaar. Dat is een significante bijdrage aan de Rotterdamse klimaatdoelstelling van 50% CO2-reductie in 2025. Daarom heeft het Rotterdam Climate Initiative met zijn partners het project actief ondersteund. Via onder andere de Rotterdamse ‘Green Deal’ met het Rijk is co-financiering tot stand gekomen.

Betere leefomgeving en sterke economie
Wethouder Alexandra van Huffelen (onder meer duurzaamheid): ,,De aanleg van het stoomnetwerk is een goed voorbeeld van de ambitieuze manier waarop we in Rotterdam samen werken aan een betere leefomgeving en tegelijkertijd bijdragen aan een sterkere economie. We vertrouwen erop dat andere bedrijven snel zullen aansluiten op dit netwerk.”

Doortrekken stoomnetwerk
Jeroen de Swart, directeur Stedin: ,,Stedin wil haar klanten veilig en continu van energie blijven voorzien; ook in de toekomst. Daarom investeren wij nu al in de ontwikkeling van kennis en ervaring op het gebied van nieuwe energie-infrastructuren zoals stoom en CO2. Met het Stedin stoomnetwerk zetten we een flinke duurzame stap in de goede richting. AVR en EKC in Botlek West zijn de eerste klanten. Het is de bedoeling dat er nog vele bedrijven volgen en dat we het stoomnetwerk kunnen doortrekken naar andere delen van de Botlek. ”

Meer informatie: Paul Braams, tel. (010) 40 20 316
  
             

Login

Username
Password