« Terug naar overzicht

Reactie notitie R&D Merwe-/Vierhavens / 15.02.2012

Deltalinqs is verzocht een reactie te geven op de notitie Reikwijdte en Detailniveau MER behorende bij het bestemmingsplan Merwe-/Vierhavens.
In de eind januari 2012 ingediende reactie heeft Deltalinqs aangegeven zich in grote lijnen te kunnen vinden in deze notitie. De notitie ligt in het verlengde van alle planvorming rond het gebied ‘Stadshavens’, Merwe-/Vierhavens is een deelproject daarvan waarin o.a. de fruitoverslag uit de Merwehaven in de Waalhaven of in de Eemhaven wordt gedacht.
Opgemerkt is dat de milieusituatie van het Merwe-/Vierhavensgebied niet los kan worden gezien van de (geluids)situatie van het Waal-/Eemhavengebied. Immers, de geluidcontour van het Waal-/Eemhavengebied loopt over de Merwehaven. De invloed van de cumulatie van geluid van het Waal-/Eemhavengebied zal dan ook inzichtelijk moeten worden gemaakt en moeten worden meegewogen.

Meer informatie: Evert Wijdeveld, tel. (010) 40 20 323 
             

Login

Username
Password