Voorwaarden

donderdag 27 augustus 2009
Deltalinqs richt zich, ook waar het producten op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu betreft, primair op de aangesloten leden. Deze gemeenschappelijk aanvaarde producten kunnen daarnaast door VCA-gecertificeerde aannemers en onder voorwaarden door derden worden verkregen.

Een van de voorwaarden betreft het kunnen overleggen van het VCA/VCU-certificaat. Dit dient separaat van de bestelling per post, fax of e-mail te worden opgestuurd naar onderstaand adres. Aanvragen voor uniforme veiligheidsinstructies, waaronder bijvoorbeeld toxische stoffen, zijn gekoppeld aan een machtiging waaraan extra voorwaarden zijn verbonden.

Noodzaak, omvang en inhoud van het pakket producten wordt bepaald door de bij Deltalinqs aangesloten bedrijven. De Deltalinqs-organisatie coördineert de inhoudelijke consensus en de borging van de actualiteit, maar ook de uitvoeringsvorm, aanvraag en uitgifte.

Bijgaand overzicht geeft een opsomming van de producten. Sommige producten zijn direct te downloaden, andere kunnen worden besteld. Per product is naast een korte inhoudelijke omschrijving, het doel, de doelgroep, de status van de uitgave en de bestelmogelijkheid vermeld. Sommige producten worden in een aantal talen (bijvoorbeeld Frans, Duits en/of Engels) uitgebracht.

De kosten staan per product op het bestelformulier. Daarbij wordt gedifferentieerd voor Deltalinqsleden en niet-leden. Ook voor deelnemers aan de projecten die financieel hebben bijgedragen aan de realisering van een product geldt een lagere aangepaste prijs dan voor niet-deelnemers.

Gebruik van deze veiligheids-, gezondheids- en milieuproducten kan bijdragen aan een kwalitatief goed en duurzaam veiligheidszorgniveau binnen de bij Deltalinqs aangesloten bedrijven.

Bestellen van producten:
Deltalinqs
Afdeling Producten
Postbus 54200
3008 JE Rotterdam
Fax: (010) 41 20 687
E-mail: producten@deltalinqs.nl (tenzij anders vermeld bij de producten)

Sommige producten zijn gratis beschikbaar, tenzij prijzen zijn vermeld op de bestelformulieren. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en BTW. Deltalinqs levert niet aan particulieren.

             

Login

Username
Password