Stroomlijnen overheidsinterventies

Daar waar de logistiek in het gedrang komt door overheidsingrijpen is het de taak van onder meer Deltalinqs om zorg te dragen voor een goede samenwerking tussen controlerende instanties en het bedrijfsleven om de controles te stroomlijnen. Deltalinqs signaleert knelpunten en lost deze op in samenspraak met haar leden en de betreffende overheden. Hierbij gaat het met name om brancheoverschrijdende zaken en vooral om de logistiek bij grenscontroles in de Rotterdamse haven. Daar waar nodig oefent Deltalinqs druk uit op de verantwoordelijke ministeries en ambtelijke diensten.

Focus Deltalinqs:
- veterinaire- fytosanitaire controles, IVW-controles
- opstellen toekomstverkenning grenscontroles
- efficiënt scannen containers
- douanezaken in het algemeen.

             

Login

Username
Password