Ruimtelijke ordening

Deltalinqs is sterk betrokken bij de discussies over ruimtelijke ordening met als doelstelling het garanderen van ruimte voor bedrijvigheid in en om de Rotterdamse haven. De aanleg van Maasvlakte 2 is inmiddels in volle gang en vanaf 2013 zullen gefaseerd de eerste terminals in gebruik komen.

Het bestemmingsplan zal ruimte moeten bieden om op de actualiteit van marktontwikkelingen te kunnen inspelen. Deltalinqs vindt dat de milieuzonering daarop zodanig moet aansluiten dat individuele milieu- effectrapportages overbodig zijn.

Ook het huidige havenareaal biedt ruimte voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Deltalinqs onderscheidt zes karakteristieke gebieden: Stadshavens, Waal/Eemhaven, Pernis, Botlek, Europoort en Maasvlakte (1+2). Deze gebieden vormen elk een min of meer samenhangend geheel die baat hebben bij specifieke milieugebruiksruimtes voor de ontwikkeling van economische activiteiten en het implementeren van innovaties. Dit betekent het ontwerpen en realiseren van een milieuzone die zich tot buiten het havengebied moet kunnen uitstrekken.

Focus Deltalinqs
- betrokken bij inrichting Maasvlakte 2
- overbodig maken individuele milieueffectrapportages
- versterken gebiedsgerichte milieuzones industrie
- behouden van milieuzoneringen transport
- tijdige betrokkenheid bij ruimtelijke ordeningsplannen
- tijdelijke huisvesting aannemers Maasvlakte (1+2)
- inbreng voor herstructurering Stadshavens.

             

Login

Username
Password