Regionale opleiding infrastructuur

Deltalinqs heeft met het regulier beroepsonderwijs afspraken gemaakt over de allocatie van de opleidingen. Aan de Lloydskade in Rotterdam concentreren zich de haven/logistieke voorzieningen. In Brielle zijn de opleidingen van het Proces College gevestigd. Op de locatie RDM ontwikkelt zich het Maintenance College en in Prinsenland ligt de focus op de opleidingen Koudetechniek en Mechatronica.

De kern van de infrastructuur wordt gevormd door het mbo met een goede aansluiting op het hbo. Het vmbo is evenwel van belang om tot voldoende instroom te komen voor de gewenste beroepsopleidingen. Deltalinqs coördineert de inspanningen van het bedrijfsleven.

De stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (KMR) is hét platform van alle betrokken partijen om tot een beleidsmatige afstemming en gezamenlijke inzet op de arbeidsmarkt te komen. Het Educatief Informatie Centrum (EIC) vervult vooral een uitvoerende rol voor de gezamenlijke activiteiten. Deltalinqs is van mening dat de komende periode KMR en EIC dienen samen te gaan in één organisatie.

Focus Deltalinqs:
- samenwerken met het regulier beroepsonderwijs
- structurele beschikbaarheid van stageplaatsen
- samenwerken met het lectoraat ’Ideale haven’
- gediplomeerde instroom voor haven en industriële sector: 750 (mbo) en 250 (hbo)
- uitvoeren afspraken mbo-convenant
- periodiek arbeidsmarktonderzoek
- versterken samenwerking met diverse lectoraten.

             

Login

Username
Password