Publicaties

Mailings RDM-trainingsplant

De speciale uitgave Mailinqs 152 staat volledig in het teken van de RDM-trainingsplant.

Download

 

 
Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015

Ondernemersvereniging Deltalinqs (Rotterdam) en havenbranchevereniging ORAM (Amsterdam) hebben hun krachten gebundeld om serieuze input te kunnen leveren voor de nieuw te vormen colleges. In het bijgesloten pamflet met aanbevelingen is voor de Rotterdamse en Amsterdamse haven op vijf thema’s de volgende vraag beantwoord: ‘Wat willen de ondernemers in de grote Nederlandse zeehavens?’

Download

 

Deltalinqs Energy Forum Programma 2015

Rotterdam, World Class Mainport, frontrunner in energy performance

Download

 
Mailinqs Gerealiseerd 2014

In Mailinqs 149 staan de door Deltalinqs in 2014 gerealiseerde projecten opgenomen.

Download
 

Europese Verkiezingen 22 mei 2014

Ter gelegenheid van de Europese Verkiezingen op 22 mei 2014 heeft het bestuur van Deltalinqs besloten deze advertentie te plaatsen in het AD om het belang van Europa voor de Rotterdamse haven te onderstrepen. 

Download

   

Deltalinqs Energy Forum 2014-2018

Download

 

Mailinqs Gerealiseerd 2013

In Mailinqs 136 staan de door Deltalinqs in 2013 gerealiseerde projecten opgenomen.

Download

 

Mailinqs Special september 2013

Deze Mailinqs geeft een overzicht van alle ontwikkelingen op het gebied van geluid en is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Evert Wijdeveld, beleidsadviseur Mliieu op 26 september 2013.

Download

 

Flyer Lidmaatschap

Download

 

Deltalinqs 'University' 2014-2015

Rotterdam, Worldclass Mainport with Worldclass Health Safety Security Environment

Download

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Verkiezingsposter en Havenkwartetspel met als doel een aantal belangrijke thema’s – waarin de lokale politiek een bijdrage zou kunnen leveren – onder de aandacht te brengen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Download poster en Kwartetspel

 

 

“Excelleren in groei”

Het Deltalinqs programma ‘Excelleren in groei’ geeft inzicht in de voorgenomen activiteiten die in de periode 2013-2015 prioriteit hebben.

Bekijk hier de publicatie

 

 "Excelling in Growth"

Download hier de Engelse versie van het Deltalinqs programma 2013-2015.

 

Gerealiseerd 2012

In de Mailinqs 123 staan opgenomen de door Deltalinqs in 2012 gerealiseerde projecten.

Download

 

Lobby bootje

Na de Verkiezingen op 12 september 2012 feliciteert Deltalinqs de nieuwe Kamerleden door een A4, dat door tradioneel vouwwerk een bootje wordt, met daarop de prioriteiten die van belang zijn om, voor Rotterdam en Nederland, een succesvolle koers uit te zetten.

Download

 

Veiligheidsspecial

De Veiligheidsspecial gaat in op industriële veiligheid en geeft uitleg over een aantal belangrijke begrippen. De special is op initiatief van Deltalinqs in samenwerking met het Havenbedrijf, de VNCI en de leden van het Deltalinqs Issueteam Veiligheid tot stand gekomen.

Download

 

Gerealiseerd 2011

In de Mailinqs 111 staan opgenomen de door Deltalinqs in 2011 gerealiseerde projecten.

 

Download
 

 

Eindrapport onderzoek
Toekomstbestendig Arbeidsmarktbeleid Maintenance Rotterdams Havengebied

Onderzoek uitgevoerd door Rotterdam School of Economics/Smart Port in opdracht van Deltalinqs
December 2011

 

Download
 

   
Topsectoren
Bijdrage Topteams Chemie, Energie en Logistiek.

Download
   20110523topsectoren.jpg
Statenverkiezingen 2011
Ondernemers in Rotterdam (Deltalinqs) en Amsterdam (ORAM) pleiten voor krachtiger bestuur voor Holland.

Download
   verkiezingenholland2011.jpg
Opleiden voor de Procesindustrie
Visie & Speerpunten 2011-2014

Download
   pmr_visie2014.jpg
Gerealiseerd 2010

In de Mailinqs 99 staan opgenomen de door Deltalinqs in 2010 gerealiseerde projecten.

Download
   mailinqs99-plaatjekl.png
Deltalinqs Energy Forum
Visie & Speerpunten 2011-2014

Download
  def_visie2011.jpg
Dieetschijf voor het Regeerakkoord
In deze schijf de noodzakelijke ingrediënten voor de Mainport Rotterdam die op de menukaart van het nieuwe kabinet na de verkiezingen op 9 juni 2010 thuishoren.

Download
   dieetschijf3.jpg
Arbeidsmarktverkenning Mainport Rotterdam 2009
De derde Arbeidsmarktverkenning van Ecorys in opdracht van Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam NV en KMR-Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam is uitgevoerd eind 2009. De jaarlijkse arbeidsmarktverkenning vormt onderdeel van het mbo-convenant dat Deltalinqs namens de bedrijven uit haven en industrie, het Havenbedrijf Rotterdam NV en Rotterdam in 2007 sloten met het Rotterdamse beroepsonderwijs (Zadkine, Albeda en de STC-group).

Download
   arbeidsmarktverkenning2009.gif
Beleidsplan 2010 - 2012
Het beleidsplan van Deltalinqs voor de periode 2010-2012 is in goed overleg met de leden zijn vastgesteld. Ook de komende jaren blijft Deltalinqs inspelen op de actualiteit. Immers, er klinken heldere signalen door over de noodzaak versnelling te geven aan onze inspanningen om tot een duurzame, op continuïteit gerichte economische ontwikkeling te komen. Met name Rotterdam bevindt zich in de positie om daarin, op slimme manier, leiderschap te tonen. Investeren in kennisuitwisseling en innovatieve oplossingen helpen de veronderstelde keuze tussen voortgang of vooruitgang te onderbouwen. De mogelijkheden die ons unieke netwerk daartoe biedt, blijven we op inspirerende wijze benutten.

Download
   beleidsplan2010-2012-voorkantplaatje.jpg
Gerealiseerd 2009

In de Mailinqs 88 staan opgenomen de door Deltalinqs in 2009 gerealiseerde projecten.

Download
   verkiezingen_stadsregio_2010.jpg

Milieujaarverslagen 2008
De onderstaande bedrijven in Mainport Rotterdam wil u graag informeren over  hun inspanningen op milieugebied, veiligheid en gezondheid. 

Huntsman
Evonik Carbon Black
Shin Etsu
Shin-Etsu geeft een aantal keer per jaar een relatiemagazine uit. De informatie van het publieksmilieujaarverslag zult u in de loop van het jaar verspreid over de nummers terugvinden

   
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
Deltalinqs heeft samen met VNO-NCW West een handreiking gemaakt voor programma's politieke partijen in de stadregio Rotterdam getiteld: 'voorkom verkokering'.

Download
   verkiezingen_stadsregio_2010.jpg
Arbeidsmarktverkenning Mainport Rotterdam 2008
De tweede Arbeidsmarktverkenning van Ecorys in opdracht van Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam NV en KMR-Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam is uitgevoerd van medio september tot medio oktober 2008. De jaarlijkse arbeidsmarktverkenning vormt onderdeel van het mbo-convenant dat Deltalinqs namens de bedrijven uit haven en industrie, het Havenbedrijf Rotterdam NV en Rotterdam in 2007 sloten met het Rotterdamse beroepsonderwijs (Zadkine, Albeda en de STC-group).

Download
   ecorys.jpg
Gerealiseerd 2008
In de mailinqs 78 staan opgenomen de door Deltalinqs in 2008 Gerealiseerde projecten.


Download
   mailinqs78-gerealiseerd2008.gif
Milieujaarverslagen 2007
De onderstaande bedrijven in Mainport Rotterdam wil u graag informeren over hun inspanningen op milieugebied, veiligheid en gezondheid. Met als thema "Wat buren moeten weten" verscheen op 4 september 2008 een grote advertentie in de huis-aan-huis bladen.

AkzoNobel
Aluchemie
BP Rffinaderij
Europees Massagoed Overslagbedrijf
Evonik Carbon Black
Havenbedrijf Rotterdam
Hexion
Huntsman
Lyondell Basell
Shell Pernis
Shin-Etsu PVC
   advertentie2008klein.jpg
Gerealiseerd 2007
Vorig jaar is het beleidsplan 2007 - 2009 in veel acties omgezet. Deze Mailinqs geeft daar een overzicht van. Het jaardiner markeerde de start van de vernieuwde website. Veel communicatie gaat op dit moment dan ook in digitale vorm. Deze werkwijze stimuleert de interactie met de achterban en bevordert de focus op resultaat. Bestuur en medewerkers danken de leden voor hun actieve inbreng.

Download
   mailinqs66.gif
Beleidsplan 2007 - 2009
Het beleidsplan van Deltalinqs voor de periode 2007-2009 is in goed overleg met de leden zijn vastgesteld. Ook de komende jaren blijft Deltalinqs inspelen op de actualiteit. Immers, er klinken heldere signalen door over de noodzaak versnelling te geven aan onze inspanningen om tot een duurzame, op continuïteit gerichte economische ontwikkeling te komen. Met name Rotterdam bevindt zich in de positie om daarin, op slimme manier, leiderschap te tonen. Investeren in kennisuitwisseling en innovatieve oplossingen helpen de veronderstelde keuze tussen voortgang of vooruitgang te onderbouwen. De mogelijkheden die ons unieke netwerk daartoe biedt, blijven we op inspirerende wijze benutten.

Download

Download English version
  beleidsplan
Gerealiseerd 2006
In 2006 heeft Deltalinqs ingezet op de koest voor de komende jaren. Op de eerste plaats met het vaststellen van de eigen koers in het bedrijfsplan 2007 - 2009. In de tweede plaats door, in het kader van diverse verkiezingen, prioriteiten voor de ontwikkeling van de Mainport aan te dragen voor de politiek bestuurlijke colleges. Voorts geeft deze mailinqs een overzicht van resultaten die in Deltalinqs-verband zijn bereikt. Met dank aan de leden voor hun actieve inbreng.

Download
 

Milieujaarverslagen 2006
De onderstaande bedrijven in Mainport Rotterdam wil u graag informeren over hun inspanningen op milieugebied, veiligheid en gezondheid. Met als thema: "Veilig werken en wonen doen we samen!" verscheen er op 5 september 2007 een grote advertentie in de huis-aan-huis bladen.


Akzo Nobel
Aluchemie
BP Raffinaderij Rotterdam
Carbon Black Nederland
DOMO
EMO
ExxonMobil
Hexion
Lyondell
Kuwait Petroleum
Huntsman
Shell Nederland Raffinaderij
ShinEtsu

   Image
Gerealiseerd 2005
Deltalinqs heeft in 2005 haar netwerk verder uitgebouwd en geeft met een verscheidenheid aan onderwerpen actief invulling aan haar rol. Deze mailinqs geeft inzicht in die activiteiten met een accent op zaken waar we resultaten hebben bereikt.

Download
 
Menukaart voor het regeerakkoord
In november 2006 verspreidde Deltalinqs haar menukaart voor het regeerakkoord. Daarin stonden klip en klaar de prioriteiten van Deltalinqs aangeprijsd voor de komende jaren. Het regeerakkoord bevestigt deze zonder meer. Ook deze coalitiepartijen onderstrepen het belang van de Mainport Rotterdam voor de Nederlandse economie. De bereikbaarheid van het Rotterdamse haven- en industriegebied blijft tot de prioriteiten behoren van het nieuwe Kabinet.

Download
 
Helderheid over Fakkels
In juli heeft directeur Cees Jan Asselbergs van Deltalinqs met het aanbieden van de folder aan deelraadvoorzitter Kees van Pelt van Hoogvliet en Maarten de Hoog, directielid van DCMR Milieudienst Rijnmond de start gegeven aan deze publieksvoorlichting over de functie van Fakkels in Raffinaderijen en Petro-chemische industrie. De voorlichtingsfolder geeft antwoord op vragen als wanneer en waarom er wordt gefakkeld, kan fakkelen voorkomen worden, wat betekent een zwarte rookpluim en heeft fakkelen invloed op milieu of gezondheid? Ook wordt ingegaan op mogelijke overlast en op voorlichting aan de omgeving wanneer bedrijven meer gaan fakkelen en waar actuele informatie kan worden aangevraagd. De folder is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek door studenten van InHolland Delft in opdracht van Deltalinqs naar de klachtenbeleving bij omwonenden.

Download
 
Gerealiseerd 2003 - 2004
Deltalinqs ontwikkelt zich nadrukkelijk als de gezaghebbende gesprekspartner van het bedrijfsleven in de Mainport Rotterdam. De organisatie kan die rol vervullen dankzij een krachtig netwerk dat actief en initiërend opkomt voor de belangen van de leden. Deze mailinqs geeft een gevarieerd beeld van resultaten die door de inzet van de leden in Deltalinqs-verband zijn bereikt.

Download
 
Gerealiseerd 2001 - 2003
Deltalinqs heeft zich de afgelopen periode met succes ontwikkeld tot een gezaghebbende gesprekspartner. Die rol kan de organisatie vervullen vanwege het draagvlak van de leden voor haar activiteiten. De betrokkenheid en inzet van ruim 400 deskundigen uit de aangesloten bedrijven bouwen daaraan mee. Dankzij hen blijft Deltalinqs ook een krachtig, op resultaat gericht kennisnetwerk

Download
 
Jaarverslag 2003
De betekenis van ons devies “sterker door samenwerking” krijgt in toenemende mate inhoud. Deltalinqs heeft zich, als gesprekspartner voor en namens haar leden, een volwaardige positie verworven aan die tafels die voor de ontwikkeling van het haven- en industriegebied er toe doen. Wij ervaren dat samenwerken in Deltalinqs verband bijdraagt aan een versterking van de concurrentiepositie van de haven- en industriële bedrijven. Dit jaarverslag 2003 geeft inzicht in de activiteiten die Deltalinqs uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Download
 
Jaarverslag 2002
Sterker door samenwerking’; met dat devies behartigt Deltalinqs de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam. Een uitdagende rol. De ervaring leert dat een slimme manier van samenwerken bijdraagt aan een versterking van de concurrentiepositie. Gesprekspartners hebben Deltalinqs de afgelopen periode leren kennen als de ‘nieuwe’ belangenorganisatie namens de ondernemingen in het haven- en industriegebied. De krachtenbundeling van de SVZ, Havenondernemersvereniging Rotterdam en de Stichting Europoort/Botlek Belangen (EBB) werpt duidelijk vruchten af.

Download
 
Milieujaarverslagen 2005

Akzo Nobel 2005
Domo 2005
Domo PP Publieksmilieujaarverslag 2004
EMO 2005
ENCI 2005
ExxonMobil 2005
Hexion 2005
Huntsman 2005
KPE VE
Lyondell 2005
Mjv Carbon Black
Nerefco 2005
PMJV 2004 Nufarm BV Botlek NL
Shell 2005
ShinEtsu 2005
 

 

             

Login

Username
Password