Partnerships

Albeda College
MBO-onderwijsinstelling en partner in het Maintenance College.
www.albeda.nl

Deltalinqs Energy Forum (DEF)
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Rotterdam, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.
In dit kader is door de bij Deltalinqs aangesloten bedrijven het Deltalinqs Energy Forum opgericht. De focus ligt op het identificeren van nieuwe kansen voor energie-efficiency, duurzame energie & grondstoffen en CO2-reductie in zo'n zestig energie-intensieve bedijven. Met de beoogde energie-efficiency en CO2-reductie versterkt het bedrijfsleven het duurzaam ondernemen én de internationale concurrentiepositie van Rotterdam.
www.deltalinqsenergyforum.nl


Deltalinqs Trainingen Loket
Het Deltalinqs Trainingen Loket (voormalig CPO) heeft als doel kwalitatief hoogwaardige trainingen tegen een scherpe prijs voor werknemers in de (petro)chemie te organiseren. De certificaten welke verstrekt worden zijn voorzien van een Deltalinqs keurmerk. Dit keurmerk staat garant voor een uitstekende kwaliteit.
Het Deltalinqs Trainingen Loket organiseert trainingen met ‘open inschrijving’ (zie planning) en op verzoek ‘incompany ‘ trainingen. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met de event organisers.
Leden van Deltalinqs krijgen korting op de cursusprijzen.

Deltalinqs "University"
De bij Deltalinqs Industrie aangesloten industriële BRZO/PBZO-plichtige bedrijven en een aantal aangesloten aannemers werken intensief samen om kennis en ervaring te delen om kennis te vergroten omtrent aanbevolen werkprocessen met betrekking tot het borgen van "Operationele Integriteit".<

DeltaPORT Donatiefonds
Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.
Klik hier voor een filmpje over het fonds.
www.deltaportdonatiefonds.nl


EIC Mainport Rotterdam
Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam zijn de oprichters van het Educatief Informatie Centrum. Het centrum informeert jongeren over de Mainport Rotterdam onder meer door werkbezoeken te organiseren. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de arbeidsmarkt. Jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers.
www.eic-mainport.nl


Gezamenlijke Brandweer
De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ruim 40 bedrijven verenigd in de CIBUA (Coöperatieve Industriële Brandweerzorg) in het haven- en industriegebied van Rotterdam Rijnmond, de Gemeente Rotterdam en de Gemeente Rozenburg.
www.gezamenlijke-brandweer.nl

Maintenance College
Het Maintenance College is een samenwerkingsverband tussen onderhoud-, industriebedrijven en het MBO-beroepsonderwijs. Binnen het Maintenance College worden jonge mensen opgeleid tot onderhoudstechnicus in de procesindustrie. De opleiding wordt verzorgd door het Albeda Collega in Rotterdam en het Scheepvaart en Transport College in Brielle.
www.maintenancecollege.nl

Motor van je Carrière
Campagne van Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en KMR om jongeren te interesseren voor het werk in de Rotterdamse haven. De website www.motorvanjecarriere.nl helpt bij het vinden van een vacature, opleiding of stage.
www.motorvanjecarriere.nl

Plant One
Plant One is de Rotterdamse faciliteit voor het testen en demonstreren van duurzame innovaties in procestechnologie. Procesverbetering die op laboratoriumschaal veelbelovend zijn, kunnen hier op productie-schaal worden getest en uitontwikkeld voor industriële toepassing. Deltalinqs is één van de initiatiefnemers van Plant One.
www.plant-one.nl

Portbase
Portbase (voorheen Port infolink) ontwikkelt voor Rotterdam een allesomvattend Port Community Systeem. Bedrijven en overheden kunnen hierdoor heel eenvoudig informatie uitwisselen en dus efficiënter werken. Momenteel profiteren al vele honderden klanten van vijftien verschillende elektronische services. In nauwe samenspraak met de markt blijft Portbase het Port Community Systeem bovendien voortdurend uitbreiden. Portbase is een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, de Douane en Deltalinqs.
www.portbase.com

Proces College
Het Proces College is een samenwerkingsverband tussen industriebedrijven en het MBO-beroepsonderwijs. Binnen het Proces College worden jonge mensen opgeleid tot operator in de procesindustrie. De opleiding wordt verzorgd door ROC Zadkine in Hoogvliet en het Scheepvaart en Transport College in Brielle of Rotterdam.
www.procescollege.nl

  ROC Zadkine
MBO-onderwijsinstelling en partner in het Proces College.
www.zadkine.nl

Scheepvaart en Transport College
De STC-Group Rotterdam bundelt wereldwijd de expertise van dienstverleners voor de keten van scheepvaart, havens, transport en logistiek en de havengebonden olie- en chemiesector. Partner in het Maintenance en Proces College.
www.stc-group.nl

Secure Logistics bv
Secure Logistics bv is een dochteronderneming van Deltalinqs en exploiteert in de Rotterdamse Haven de XS-Key voor identificatie en registratie van personen op basis van een smartcard gecombineerd met biometrie.
De exploitatie omvat de uitgifte van de XS-Key volgens vastgestelde criteria en de levering van hardware en software voor het gebruik van de XS-Key.
www.secure-logistics.nl

Smart Port
Smart Port is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs met als doel de (regionale) economie te versterken door een betere afstemming van vraag en aanbod van kennis.
www.eur.nl/smartport


De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is opgericht door Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam en de Gemeente Rotterdam en heeft tot doel om het verkeer op de A15 tijdens de spitsen met 20% te reduceren ten tijde van de verbreding van de A15 (2011-2015). Deltalinqs is nauw betrokken bij de projecten van de Verkeersonderneming en is lid van de Raad van Advies.
www.verkeersonderneming.nl

 

             

Login

Username
Password