Logistieke stromen

Rotterdam heeft baat bij een onbelemmerde en snelle afhandeling van de goederenstromen. Het beleid van de Europese Unie en de Nederlandse overheid leidt tot een divers pakket veiligheids- en kwaliteitseisen. Een effectieve organisatie van de borging en controle van dit pakket in de gehele logistieke keten ligt dan ook per definitie binnen het werkterrein van Deltalinqs.

Focus Deltalinqs:
- deelname aan Strategisch Platform Logistiek
- goederenvervoer op de nationale agenda
- ontwikkelen van Portbase
- uitbouwen Secure Logistics, Cargo Card en PortKey.

             

Login

Username
Password