Lidmaatschappen


Deltalinqs kent leden-ondernemingen, leden-verenigingen, geassocieerde leden en buitengewone leden.
 
Als leden-ondernemingen kunnen worden toegelaten ondernemingen die voldoen aan beide navolgende voorwaarden:
- ondernemingen die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk uitoefenen in het gebied van Mainport Rotterdam in de meest ruime zin;
- ondernemingen met industriële en/of havenactiviteiten, ondernemingen met daaraan verwante activiteiten op het gebied van productie, logistiek en onderhoud.

Als leden-verenigingen kunnen worden toegelaten verenigingen die gemeenschappelijke belangen behartigen van ondernemingen die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk uitoefenen in industrie-, haven-, vervoer- of daarmee aanverwante sectoren in het gebied van Mainport Rotterdam.

De leden-ondernemingen en leden-verenigingen worden onderverdeeld in de volgende 14 kernsectoren:
- cargadoors
- chemie
- containeroverslag
- contracting
- droge bulk
- energie
- expediteurs
- havenservicebedrijven
- natte bulk
- olieraffinage
- renewables
- stuwadoors
- utility
- vervoer en aanverwante diensten

Als geassocieerde leden kunnen worden toegelaten ondernemingen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden, maar niet gevestigd zijn in het gebied van Mainport Rotterdam.

Buitengewone leden zijn alle organisaties met een met Deltalinqs wederkerig belang, indirect betrokken bij de haven en industrie in en om de Mainport Rotterdam. Te denken valt onder andere aan: zakelijke dienstverleners, adviesbureaus en financiële instellingen.
 
Klik hier voor de brochure met informatie over het lidmaatschap bij Deltalinqs.

Heeft u interesse in het lidmaatschap van Deltalinqs, stuurt u dan een gemotiveerd verzoek (voorzien van bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer en website) om informatie naar deltalinqs@deltalinqs.nl

 

             

Login

Username
Password