Kosten & Tarieven

Deltalinqs houdt zich bezig met die kosten en tarieven die niet-commercieel zijn en worden opgelegd door overheden en Havenbedrijf Rotterdam, of die het gevolg zijn van overheidsbeleid. De insteek van Deltalinqs is het ‘doorbelasten’ van reële kosten en het hanteren van concurrerende tarieven. De overheid kan het economisch herstel ondersteunen door de lastendruk op het bedrijfsleven te verminderen. Voor het behouden en versterken van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven blijft aandacht voor de kosten noodzakelijk. Deltalinqs overlegt met de Rotterdamse dienst Gemeentelijke Belastingen over de onroerende zaak belasting en andere gemeentelijke lasten. Daarnaast wordt jaarlijks overleg gevoerd met het Havenbedrijf Rotterdam over de eventuele aanpassing van de haventarieven. Deltalinqs volgt actief de kostenontwikkelingen die brancheoverschrijdend zijn.

Focus Deltalinqs:
- bevriezen heffingen en belastingen
- vlotte betaling van de rekeningen
- coördinatie overleg haventarieven
- onroerende zaak belasting
- retributies controlerende instanties, zoals veterinaire- en fytosanitaire tarieven.
- dividend Havenbedrijf Rotterdam aanwenden voor stimuleren haven- en industriebeleid.

             

Login

Username
Password