Innovatie in Rotterdam

Deltalinqs is partner in het Rotterdam Climate Initiative Het ambitieuze RCI-programma heeft als doelstelling: ‘een reductie van de CO2-uitstoot met 50% met als referentiejaar 1990, te bereiken in 2025.’

Rotterdam stimuleert innovaties. Innovaties om te komen tot energie-efficiency verbeteringen en het gebruik van schone brandstoffen moeten bijdragen aan de beoogde fundamentele reductie. De resultaten bij de haven- en industriële bedrijven zijn doorslaggevend voor het behalen van de Rotterdamse én nationale klimaatdoelstellingen.

Binnen de logistieke keten zijn aanzienlijke synergie- en efficiency verbeteringen haalbaar. Ook hier zal innovatie een sleutelrol vervullen. Te denken valt aan innovaties op het gebied van ICT en organisatie. Het topinstituut Logistiek zal daartoe leiderschap moeten ontwikkelen. De Rotterdamse bijdrage daarin zal worden gebundeld via de leerstoel Smart Port verbonden aan de Erasmus Universiteit.

Focus Deltalinqs:
- stimuleren draagvlak Plant One
- 4 demonstratieprojecten voor energie-efficiency
- transitie naar gebruik schone brandstoffen
- bevorderen van projecten met TU Delft, Erasmus Universiteit en Landbouw Universiteit Wageningen
- jaarlijks 2 stageprojecten voor kenniswerkers
- jaarlijkse meting stand van zaken haveninnovatie
- stimuleren ondergronds bouwen in havengebied
- stimuleren schone brandstoffen voor terminal gebonden voertuigen
- stimuleren draagvlak Smart Port.

             

Login

Username
Password