Continuiteit in logistieke dienstverlening

Deltalinqs is dé algemene belangenbehartiger voor logistieke dienstverleners, met name voor de bedrijven in de op- en overslagsector in de haven.

Deltalinqs speelt een proactieve rol bij de totstandkoming van wet- en regelgeving die betrekking heeft op de logistieke sector. Daarbij geldt: géén onnodig belemmerende regelgeving voor deze sector.

Deltalinqs heeft een ondersteunende en raadgevende rol op het gebied van toepassing en implementatie van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid, arbeidsomstandigheden en regelgeving ten aanzien van de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Arbeidsveiligheid en milieu zijn geen items om competitief mee om te gaan. Deltalinqs waakt daarbij over het in stand houden van een level playing field op deze terreinen.

Focus Deltalinqs:
- actualiseren richtlijnen voor opslag en behandeling gevaarlijke stoffen
- gelijkheid in vergunningvoorschriften rekening houdend met de internationale aspecten daarvan
- ondersteunen implementatie aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie
- landelijk en Europees afstemmen safety and environment
- ontsmetting- en gassingen problematiek export- en importlading
- repressie en preparatie inzake incidenten in logistieke sector
- calamiteiten afhandellocaties, Centraal Registratie Punt journaals gevaarlijke stoffen
- betrokken bij herziening Besluit Bedrijfsbrandweer
- voorkomen van niet te rechtvaardigen verschillen in regelgeving en handhaving in de West-Europese zeehavens.

             

Login

Username
Password