Beveiliging, criminaliteitpreventie en bescherming vitale infrastructuur

Belangrijk bij het opzetten en actualiseren van een beveiligings managementsysteem is het adequaat afdekken van realistische beveiligingsscenario’s, de opvolging van alarmeringsystemen en het nemen van maatregelen ter bevordering van het (collectieve) beveiligingsbewustzijn. Uiteindelijk wordt beveiliging hiermee een geïntegreerd onderdeel van ons dagelijks handelen, onze plannen en projecten.

De overheid onderscheidt transport, chemie en de energievoorziening als onderdeel van de vitale infrastructuur die de maatschappij ernstig kunnen ontwrichten indien zich grootschalige uitval of verstoringen binnen deze sectoren voordoen. Om deze vitale infrastructuur goed te kunnen beschermen zijn specifieke beheersmaatregelen nodig.

Focus Deltalinqs:
- bevorderen samenwerking criminaliteitspreventie
- aandacht voor cybercrime
- gezamenlijk toegangsbeleid bedrijfsterreinen
- International Ship Port Facility Security code (ISPS-Code)
- ontwikkelen van voldoende beveiligingsbewustzijn
- kennisdelen, beheersing van beveiligingsprocessen.

             

Login

Username
Password